Kalendarium

24.04
Wtorek

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej: Aktualne wyzwania"

Termin: 24.04.2018Miejsce: Kazimierz Dolny 

Termin: 24 - 26 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Hotel Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym
Dodatkowe informacje: XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej: Aktualne wyzwania" organizowana jest pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Tematy referatów:

 • Polski rynek mocy w kontekście ograniczeń wynikających z projektu Pakietu Zimowego
 • Analiza i ocena polskiego systemu aukcyjnego dla energii elektrycznej z OZE - doświadczenia z dotychczasowych aukcji i perspektywy do 2020 roku na przykładzie fotowoltaiki
 • Krajowy rynek energii elektrycznej w warunkach funkcjonowania wielu Wyznaczonych Operatorów Rynku Energii (NEMO)
 • Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w krajach Unii Europejskiej - stan obecny oraz perspektywy realizacji celów roku 2020
 • Rozwiązania rynkowe zwiększające płynność, stosowane na europejskich rynkach energii
 • Ustawa o rynku mocy jako nowy element architektury modelu polskiej elektroenergetyki
 • Znaczenie paliw kopalnych w transformacji energetycznej Polski
 • Hydroenergetyczne zespoły zasobnikowo-regulacyjne jako rozproszone magazyny energii elektrycznej
 • Bieżące działania OSDnEE. Zamknięte systemy dystrybucyjne
 • Elektroenergetyka 2017 - podsumowanie roku
 • Nowa architektura rynku energii elektrycznej.
 • Główne mechanizmy równoważenia rynków: wschodzącego i dotychczasowego
 • Wdrażanie europejskiego rynku energii elektrycznej - kluczowe obszary prac

Panel dyskusyjny zawierać będzie:

 • Architektura rynku energii w Polsce
 • Wystarczalność krajowego systemu elektroenergetycznego; Mechanizmy mocowe
 • Systemy wsparcia w elektroenergetyce

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne na stronie: http://www.ree.lublin.pl/