Kalendarium

25.04
Poniedziałek

Instalacje – Międzynarodowe Targi Instalacyjne 2016

Termin: 25.04.2016Miejsce: Poznań 

Data: 25-28 kwietnia 2016 roku
Miejsce: ul. Głochowska 14, 60-734 Poznań, Hala Międzynarodowych Targów Poznańskich
Dodatkowe informacje: W dniach 25-28 kwietnia 2016 roku w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Instalacyjne. Wydarzenie będzie miało miejsce w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14 w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Ogrzewanie - Salon Techniki Grzewczej i Ciepłowniczej

 • wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie energii
 • Węzły cieplne
 • Sieci ciepłownicze
 • Pompy ciepła
 • Pompy do instalacji grzewczych
 • Kotły
 • Grzejniki
 • Ogrzewacze powietrza
 • Promienniki
 • Wymienniki ciepła
 • Systemy kominowe
 • Palniki
 • Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej
 • Butle i zbiorniki na olej opałowy
 • Armatura i osprzęt do instalacji grzewczych
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i dozorowa w technice grzewczej
 • Nowoczesne systemy i urządzenia do rozliczania kosztów ciepła
 • Kolektory słoneczne
 • Instalacje ogrzewania podłogowego i ściennego
 • Materiały izolacyjne
 • Energia i środowisko
 • Związki, izby, stowarzyszenia
 • Inne

Wentylacja i klimatyzacja - Salon Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej

 • Wentylatory
 • Klimatyzatory
 • Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • Instalacje i systemy chłodnicze
 • Nawiewniki i wywiewniki
 • Kanały wentylacyjne
 • Systemy centralnego odkurzania
 • Systemy regulacji temperatury
 • Armatura i osprzęt do instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych i chłodniczych
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i dozorowa w technice klimatyzacyjnej
 • Ochrona powietrza
 • Związki, izby, stowarzyszenia
 • Inne

Inteligentny budynek - Salon Techniki Obiektowej

 • Systemy dla inteligentnych budynków – BMS
 • Kable, przewody
 • Kanały instalacyjne
 • Transformatory
 • Rozdzielnice, tablice rozdzielcze
 • Gniazdka, złącza, wyłączniki, bezpieczniki
 • Oprawy
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa w technice elektrycznej i energetyce
 • Związki, izby, stowarzyszenia
 • Inne

Santech - Salon Techniki Sanitarnej

 • Systemy przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach
 • Rury
 • Kształtki
 • Zawory
 • Węże
 • Systemy spłukujące
 • Systemy odpływowe
 • Armatura sanitarna
 • Ceramika sanitarna
 • Materiały instalacyjne
 • Związki, izby, stowarzyszenia
 • Inne
 • Uzdatnianie wody


Gaz - Salon Techniki Gazowniczej

 • Maszyny i urządzenia do poszukiwania i wydobycia gazu; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis
 • Maszyny i urządzenia do eksploatacji odwiertów wydobywczych gazu; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis
 • Specjalistyczne maszyny, urządzenia i materiały do budowy, wyposażenia i ochrony gazociągów, tłoczni i rozdzielni gazu; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis
 • Sieci gazowe wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis
 • Armatura sieci gazowej
 • Technologie budowy sieci gazowych z tworzyw sztucznych i stali; Elementy, izolacje, systemy zabezpieczające, armatura, kontrolno-pomiarowa
 • Techniki rekonstrukcji gazociągów
 • Urządzenia zabezpieczające wypływ gazu przy awarii sieci gazowej
 • Ochrona antykorozyjna gazociągów
 • Gospodarka remontowa
 • Tłoczenie, przetłoczenie gazu; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis
 • Stacje gazowe;  projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis
 • Stacje redukcyjne
 • Stacje redukcyjno-pomiarowe
 • Punkty redukcyjne
 • Punkty redukcyjno-pomiarowe
 • Układy pomiarowe przepływu strumienia gazu
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka przemysłowa
 • Stacje uzdatniania
 • Nawanialnie; projektowanie, produkcja, montaż, elementy, serwis
 • Magazynowanie i przechowywanie gazu
 • Podziemne magazyny gazu
 • Magazynowe zbiorniki gazu
 • Cysterny
 • Butle gazowe
 • Instalacje i osprzęt
 • Urządzenia gazowe
 • Kotłownie i piece na paliwa gazowe
 • Minibloki elektrociepłownicze na gaz ziemny, biogaz, gaz wysypiskowy
 • Wytwornice ciepłego powietrza zasilane gazem
 • Silniki tłokowe gazowe
 • Sprężarki gazu
 • Związki, izby, stowarzyszenia
 • Inne

Usługi, wykonawstwo, doradztwo

 • Projektowanie
 • Oprogramowanie
 • Wykonawstwo sieci, instalacji, urządzeń i obiektów
 • Urządzenia warsztatowe i narzędzia dla technik instalacyjnych
 • Doradztwo kompleksowe, consulting
 • Związki, izby, stowarzyszenia
 • Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe
 • Wydawnictwa branżowe
 • Inne

Dlaczego warto wziąć udział w Międzynarodowych Targach Instalacyjnych - Instalacje


Targi umożliwiają:

 • pozyskanie nowych klientów,
 • kompilację bazy danych nowych klientów,
 • wzmocnienie kontaktów z klientami,
 • wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług,
 • demonstrację i promocję produktów,
 • tworzenie wizerunku firmy,
 • tworzenie i wzmocnienie marki,
 • zwiększenie zainteresowania mediów.
 • Ponadto targi są doskonałym miejscem na:
 • poznanie oczekiwań klientów,
 • uzyskanie natychmiastowych opinii o produktach firmy,
 • znalezienie lokalnych przedstawicieli i dystrybutorów produktów,
 • prezentację produktów w oparciu o wszystkie pięć zmysłów.
 • Korzyści dla wystawców:
 • zademonstrowanie obecności firmy na rynku (twierdzi tak 83% badanych),
 • prezentacja nowych produktów (79%),
 • podtrzymanie kontaktów z dotychczasowymi klientami (78%),
 • wymiana i pozyskanie informacji (78%),
 • pozyskanie nowych klientów (77,6%),
 • wzrost znajomości i doskonalenie wizerunku firmy (76%),
 • wzrost znajomości produktów (75%),
 • rozpoznawanie życzeń klientów (70%),
 • zawieranie umów sprzedaży (64%),
 • wpływanie na decyzje klientów (63%).
 • wzrostu świadomości na temat produktu (58% firm),
 • wymiany oraz zbierania informacji o rynku (50% firm),
 • rozpoznania życzeń klientów (50% firm), wywierania wpływu na decyzje klientów (33% firm),
 • zawierania umów sprzedaży (29% firm).
 • Korzyści dla zwiedzających:
 • kompletna, syntetyczna i neutralna informacja,
 • doskonała porównywalność ofert,
 • możliwość obiektywnej oceny,
 • 54% gości odwiedza targi, aby obejrzeć nowe produkty lub usługi,
 • 48% zwiedzających poszukuje informacji,
 • 40% pragnie być na bieżąco z nowymi technologiami,
 • 15% odwiedza targi, aby nawiązać kontakty biznesowe.


Interaktywność

 • Targi stanowią okazję do dialogu i wymiany opinii
 • Nowi klienci - na targach nawiązuje się pierwsze kontakty z potencjalnymi klientami
 • Obecni klienci - targi umożliwiają odświeżenie kontaktów oraz prowadzenie dialogu z klientami podczas spotkań face-to-face (87% ankietowanych Specjalistów od marketingu uważa, że komunikacja bezpośrednia, tzn. twarzą w twarz z klientami, partnerami handlowymi i przedstawicielami mediów, jest niezbędna jako element strategii marketingowej dla przedsiębiorstwa (Źródło: Association of Exhibition Organisers, Benchmark Research)
 • Dawni klienci - na targach odnawia się kontakty z byłymi klientami, mając okazję do przedstawienia nowej oferty.

Szczegóły na stronie: http://instalacje.mtp.pl

Nie przeocz w tym miesiącu