Kalendarium

04.04
Środa

Szkolenie - Autoryzowany Partner Serwisowy Ekoklimax-Projekt

Termin: 04.04.2012Miejsce: Bydgoszcz 

Ekoklimax-Projekt Sp.J. Zbigniew Chilewski, Jacek Czerwiński z siedzibą w Bydgoszczy jest producentem central wentylacyjnych oraz innych urządzeń wentylacyjnych marki EKOZEFIR.

Jednodniowe szkolenia - Autoryzowany Partner Serwisowy Ekoklimax-Projekt odbywają się w środy w godzinach od 9:00 do 15:00. Miejscem szkolenia jest siedziba firmy: Bydgoszcz, ul Podolska 13.

Szkolenia - Autoryzowany Partner Serwisowy Ekoklimax-Projekt są odpłatne. Odpłatność za udział w szkoleniu 1 osoby to 149,00 zł netto. Koszt szkolenia dla drugiego przedstawiciela tego samego uczestnika wynosi 1,00 zł.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać przesyłając prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: alicja@ekozefir.pl lub faxem: 52 321 24 53 wewn.15. O przyjęciu na szkolenie - Autoryzowany Partner Serwisowy Ekoklimax-Projekt w wybranym terminie decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator dopuszcza możliwość dokonania szkolenia w wybranym oddziale firm partnerskich na terenie kraju, pod warunkiem zgłoszenia z danego regionu minimum 10 osób.

źródło i zdjęcie: Ekoklimax-Projekt

Nie przeocz w tym miesiącu