Kalendarium

26.04
Czwartek

Seminarium - Użytkowanie i eksploatacja ciepłomierzy

Termin: 26.04.2012Miejsce: Niwy k. Bydgoszczy 

Seminarium - Użytkowanie i eksploatacja ciepłomierzy jest przeznaczone dla osób reprezentujących spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady oraz przedsiębiorstwa energetyczne, firmy zajmujące się produkcją elementów systemu grzewczego oraz firmy zajmujące się indywidualnym pomiarem zużycia mediów.

Tematyka seminarium - Użytkowanie i eksploatacja ciepłomierzy:

  • Podstawy prawne: Ustawa Prawo energetyczne, (Dz. U. Nr 62, poz. 552 z dn.18.04.2005), Ustawa "Prawo o miarach" z 11 maja 2001r., Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2007r., Norma PN-EN 1434:2009 "Ciepłomierze",dyrektywy unijne.
  • Podstawy teoretyczne działania ciepłomierzy: elementy termodynamiki (przepływ ciepła), działanie ciepłomierzy ultradźwiękowych, zasada działania przetworników przepływu i temperatury.
  • Rodzaje i budowa ciepłomierzy - zalety i wady: mechanicznych, elektromagnetycznych, ultradźwiękowych.
  • Podstawy teoretyczne doboru ciepłomierzy - warunki doboru odpowiedniego rodzaju ciepłomierza (jakość wody).
  • Montaż i konserwacja ciepłomierzy - zasady prawidłowego montażu i konserwacji ciepłomierzy, najczęściej popełniane błędy.
  • Odczyty wskazań ciepłomierza, rejestracja wskazań: zasady prawidłowych odczytów wskazań ciepłomierza, sposoby rejestrowania wskazań, praktyczne wykorzystanie informacji z odczytów.
  • Kontrola wskazań ciepłomierzy: metody kontrolowania wskazań ciepłomierzy, błędy wpływające na wskazania.

Seminarium - Użytkowanie i eksploatacja ciepłomierzy organizowane przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy. O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt udziału to 380 zł + VAT, każda kolejna osoba z tej samej firmy - 330 zł + VAT (w tym obiad, bufet kawowy, materiały szkoleniowe dla uczestników seminarium).

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: Jolanta Buczyńska - tel. 52 324 05 13, 784 075 860.

źródło i zdjęcie: trepka.com.pl

Nie przeocz w tym miesiącu