Kalendarium

23.04
Poniedziałek

Konferencja - Optymalizacja procesów energetycznych – dobra praktyka inżynierska w energetyce i przemyśle

Termin: 23.04.2012Miejsce: Bronisławów 

Termin: 23 - 25 kwietnia 2012 r.
Miejsce: Bronisławów
Informacje dodatkowe: Konferencja - Optymalizacja procesów energetycznych - dobra praktyka inżynierska w energetyce i przemyśle skierowana jest do kadry zarządzającej i specjalistów odpowiedzialnych za produkcję, eksploatację i inwestycje, służb utrzymania ruchu, głównych energetyków i technologów.

Tematyka konferencji: efektywność energetyczna, systemy zarządzania energią, spalanie i współspalanie biomasy, optymalizacja eksploatacji urządzeń głównych i pomocniczych elektrowni i elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych.

Konferencja - Optymalizacja procesów energetycznych - dobra praktyka inżynierska w energetyce i przemyśle uznawana jest za jedną z najlepszych merytorycznie na rynku. Wszystkie referaty oparte są na solidnej, praktycznej wiedzy inżynierskiej. Żaden z referatów wygłaszanych przez specjalistów Energopomiaru lub zaproszonych prelegentów na Konferencji Zakładu Techniki Cieplnej nie jest prezentacją promocyjną.

Program konferencji:

Blok I. Systemy wspierające efektywne wytwarzanie i użytkowanie energii

 • Audyt energetyczny w świetle nowych uwarunkowań prawnych.
 • Zarządzanie energią - praktyczne aspekty obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Ustawa o efektywności energetycznej - analiza aktów prawnych.

Blok II. Optymalizacja procesów wytwarzania energii

 • Zasady optymalnej pracy skraplaczy i wymienników ciepła.
 • Optymalizacja ilości  wody chłodzącej przez skraplacz - doświadczenia eksploatacyjne.
 • Analiza skutków pracy bloku na parametrach poślizgowych.
 • Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych.

Blok III. Optymalizacja maszyn przepływowych

 • Zasady regulacji urządzeń pomocniczych.
 • Analiza zasadności doboru sposobu regulacji w maszynach przepływowych – przekładnie hydrokinetyczne, przemienniki częstotliwości.
 • Modernizacje urządzeń pompowych.
 • Odzysk ciepła z dużych transformatorów chłodzonych olejem.

Blok IV. Optymalizacja procesów energetycznych w przemyśle

 • Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
 • Możliwości pozyskiwania kolorowych certyfikatów w procesach przemysłowych.
 • Analiza kształtowania się parametrów i wskaźników oraz głównych przyczyn powstawania strat energetycznych w jednostkach energetycznych.
 • Obrona przed blackout’em w przedsiębiorstwie przemysłowym jako jeden z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.
 • Kompensacja mocy biernej w zakładzie przemysłowym.
 • Systemy informatyczne wspierające wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych.
 • Kontrola metrologiczna jako jeden z najistotniejszych elementów zarządzania potencjałem oszczędności w przedsiębiorstwie.

Blok V. Optymalizacja procesów spalania i współspalania biomasy

 • Wpływ współspalania biomasy na sprawność kluczowych elementów bloku energetycznego.
 • Zabezpieczenia urządzeń energetycznych przy spalaniu różnych rodzajów biomasy.
 • Jakość pracy młynów a parametry pracy kotła.
 • Wpływ współspalania na żywotność  powierzchni ogrzewalnych kotłów.
 • Problematyczne aspekty wytwarzania energii odnawialnej z biomasy.
 • Właściwości fizykochemiczne paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych.

źródło i zdjęcie: bialecertyfikaty.com.pl/

Nie przeocz w tym miesiącu