Kalendarium

06.04
Środa

XIV Seminarium Energotestu "Automatyka elektroenergetyczna-problematyka eksploatacji i modernizacji"

Termin: 06.04.2011Miejsce: Jawor 

Termin: 6 - 8 kwietnia 2011 r.
Miejsce: Jawor
Informacje dodatkowe: Najliczniejszą grupę uczestników seminarium stanowią specjaliści zajmujący się automatyką zabezpieczeń elektrycznych i sterowań w elektrowniach i elektrociepłowniach; gościmy także coraz więcej przedstawicieli PSE, zakładów energetycznych oraz dużych zakładów przemysłowych.

Tematyką dominującą są zagadnienia związane z szeroko pojętą automatyką elektroenergetyczną, w szczególności:

  • Skomplikowane układy zabezpieczeń elektrycznych (wyprowadzenia mocy, pól i różnicowe szyn 110kV, lokalna rezerwa wyłącznikowa);
  • Układy wzbudzenia i regulacji (generatora, silników synchronicznych i asynchronicznych);
  • Nietypowe układy automatyki przełączania zasilań;
  • Układy rejestracji zdarzeń i zakłóceń, łącznie z systemami do zbierania i zarządzania danymi;
  • Systemy sterowania i nadzoru.

Prezentowane referaty mają zróżnicowany charakter i obejmują zarówno zagadnienia związane z projektowaniem, uruchamianiem jak i eksploatacją powyższych układów.

Odrębną grupę referatów stanowią prezencje naszych gości, głownie ze środowiska naukowego. Do tej pory prezentowane były między innymi wielkie awarie systemowe, zagadnienia dotyczące energetyki rozproszonej, źródeł odnawialnych i nowych technologii wytwarzania energii.

Kolejna grupa referatów obejmuje doświadczenia użytkowników finalnych. Do tej pory swoimi doświadczeniami dzielili się m.in. przedstawiciele PSE, elektrowni Bełchatów, Opole, Rybnik, Turów, Łaziska, Połaniec, Ostrołęka, elektrociepłowni Lublin, Zakładów Energetycznych Enion i EnergiaPro, zakładów przemysłowych jak PKN Orlen oraz Arcelor Mittal Kraków.

Jako firma inżynierska nie mogliśmy oczywiście nie prezentować na naszych seminariach nowych rozwiązań technicznych i to zarówno konstrukcji własnych jak i licznego grona firm z nami współpracujących, a czasem konkurujących. Dobrym przykładem w tym zakresie mogą być zabezpieczenia generatorów i bloków, gdzie począwszy od pierwszego seminarium prezentowane były rozwiązania firm: ABB, AEG, ALSTOM, AREVA, SIEMENS, REYROLLE, ZEG, a więc praktycznie wszystkich, których zabezpieczenia tego typu są w polskiej energetyce.

źródło i zdjęcie: energotest.com.pl