Kalendarium

27.04
Środa

Szkolenie modułowe - Klimatyzacja

Termin: 27.04.2011Miejsce: Poznań 

Termin: 27-28.04.2011 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe: Realizacja szkoleń oparta jest o następujące normy i rozporządzenia:

  • PN - EN 13313 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu. (czerwiec 2003).
  • PN - EN 45013 Ogólne kryteria dotyczące jednostek certyfikujących personel.
  • PN - EN 378 Część 1, 2, 3 i 4 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. (Dz.U. nr 121, poz. 1263)

Cykl szkoleń prowadzony jest w systemie modułowym w zakresie następujących kategorii:

  • Kategoria A - personel konserwacyjny (1 dzień)
  • Kategoria B - personel montażowy, odbiorczy i serwisowy (2 dni)

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, a po zdaniu egzaminów Certyfikat kompetencji A lub B oraz Świadectwo kwalifikacyjne z podstaw techniki chłodniczej/klimatyzacyjnej/pomp ciepła.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby legitymujące się wykształceniem technicznym zawodowym lub średnim, a także osoby z wykształceniem średnim ogólnym, posiadające co najmniej 1 rok praktyki w zakresie tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

źródło i zdjęcie: systherm.com.pl