Kalendarium

14.04
Czwartek

I Forum Technologii w Energetyce

Termin: 14.04.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 14 - 15 kwietnia 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe:

Dlaczego warto wziąć udział w I Forum Technologii w Energetyce:

 • Poznasz aktualne problemy z branży oraz sposoby ich rozwiązywania przez doświadczonych
 • ekspertów z rynku
 • Dowiesz się, czy nowoczesne koncepcje wymagają dużych nakładów finansowych oraz zmian
 • organizacyjnych
 • Będą mieli Państwo możliwości skutecznego dotarcia do docelowej grupy klientów - osób decyzyjnych, reprezentujących największe polskie przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży energetycznej jak również przedstawicieli samorządów, banków, zakładów przemysłowych oraz biur projektowych i firm doradczych specjalizujących się w inwestycjach z zakresu wdrożeń nowych technologii.

Tematyka Forum:
Technologie produkcji energii
Czyste technologie węglowe

 • Rodzaje czystych technologii węglowych
 • Ekonomia i efektywność poszczególnych technologii
 • Zarządzanie oraz monitoring składowiska
 • Ryzyka środowiskowe
 • Logistyka
 • Jak wykorzystać wychwycone CO2.

Biomasa i biogaz

 • Biomasa i biogaz - metody ich energetycznego wykorzystania
 • Klasyfikacja technologii i układów współspalania
 • Przykłady działających instalacji
 • Efektywność energetyczna
 • Aspekty środowiskowe
 • Efekty uboczne
 • Technologie vs. różne rodzaje paliw.

Energia wiatrowa

 • Analiza opłacalności inwestycji: warunki wietrzne, lokalizacja, dane meteorologiczne, finansowanie
 • Budowa masztu pomiarowego
 • Specyfikacja aktualnie dostępnych wiatraków
 • Rodzaje turbin
 • Problematyka mocy przyłączeniowej w danej lokalizacji
 • Nietypowe aspekty środowiskowe energetyki wiatrowej.

Hydroenergetyka, Solar, Fotowoltaika

 • Ogniwa i moduły PV
 • Instalacje hydroenergetycze
 • Perspektywy rozwoju energetyki w kontekście zmian w systemie prawnym
 • Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce
 • Najnowsze technologie w zakresie produkcji i montażu instalacji fotowoltaicznych
 • Bilans produkcji energii - połączenie instalacji hydroenergetycznych, elektrowni wiatrowych i słonecznych

Energia jądrowa

 • Energetyka jądrowa (podstawowe typy reaktorów energetycznych, szczegóły ich konstrukcji i specyfika zastosowania
 • Rola energetyki jądrowej w wytwarzaniu energii elektrycznej (w różnych krajach, porównanie z innymi rodzajami energii, perspektywy, czynniki za i przeciw)
 • Długoterminowe aspekty ekonomiczne
 • Koszty paliwa jądrowego, koszty zewnętrzne związane z utylizacją odpadów
 • Finansowanie kapitałochłonnych inwestycji.

Ochrona środowiska w produkcji energii

 • Zintegrowany system gospodarowania odpadami
 • Składowanie odpadów - teraźniejszość i przyszłość technologii unieszkodliwiania odpadów
 • Spalanie odpadów zamiast składowania
 • Nadzór nad procesami produkcji- monitorowane, dla pełnego dotrzymywania obwiązujących standardów emisji
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska, związanych z możliwym skażeniem gruntu
 • Urządzenia techniczne monitorujące stan wód
 • Wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Zarządzanie i optymalizacja sieci
Inteligentne systemy pomiarowe

 • Energooszczędność i wykorzystanie inteligentnych systemów pomiarowania energii
 • Studium wykonalności instalacji elektronicznych urządzeń pomiarowych
 • System inteligentnych liczników vs. wpływ na konkurencję
 • Zwiększenie efektywności energetycznej odbiorców
 • Racjonalizacji zużycia oraz poprawa efektywności użytkowania energii.

Systemy teleinformatyczne w energetyce

 • Procesy zarządzania bezpieczeństwem informacji w grupach energetycznych
 • Zapewnienie spójności zintegrowanej infrastruktury technicznej
 • Systemy nadzorujące i kontrolujące procesy przemysłowe
 • Nowe funkcjonalności systemów informatycznych wykorzystywanych w energetyce
 • Systemy wspierające dystrybucje energii elektrycznej.

źródło i zdjęcie: powermeetings.pl