Kalendarium

12.04
Wtorek

Konferencja - INSTAL-WOD-KAN 2011 Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji

Termin: 12.04.2011Miejsce: Kielce - Cedzyna 

Termin: 12-14.04.2011
Miejsce: Kielce - Cedzyna
Informacje dodatkowe: Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji" INSTAL-WOD-KAN 2011. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2011 r. w Cedzynie, 7 km od Kielc w Hotelu Uroczysko. Obiekt ten położony jest w malowniczym miejscu pośród lasów, w pobliżu Zalewu Cedzyńskiego. Konferencja odbywa się w cyklu dwuletnim, a w każdej z jej poprzednich edycji brało udział liczne grono przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Tematyka konferencji:

 • Problemy związane z projektowaniem i eksploatacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Urządzenia stosowane w sieciach zewnętrznych i instalacjach wewnętrznych wodociągowych oraz kanalizacyjnych (uzbrojenie, armatura, itp.).
 • Urządzenia stosowane w procesach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.
 • Nowoczesne i tradycyjne systemy sieciowe i instalacyjne.
 • Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne rur oraz budowli w sieciach i instalacjach wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
 • Własności materiałów, w tym służących do uszczelniania rur i zbiorników wodociągowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych.
 • Sprzęt diagnostyczny, pomiarowy, BHP i badawczy, pojazdy specjalistyczne, sprzęt do czyszczenia sieci i instalacji.
 • Technologie budowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych metodami wykopowymi (deskowania, odwodnienia, zagęszczanie gruntu, itp.).
 • Stan techniczny sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
 • Drenaże oraz systemy odwodnieniowe dróg i ulic.
 • Aspekty prawne i ekologiczne związane z projektowaniem, budową oraz eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne firmy do wzięcia udziału w konkursie, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej konferencji. Statuetki zostaną wręczone w następujących kategoriach:

I. Innowacyjny produkt 2011 z zakresu instalacji wewnętrznych (za lata 2009-2010)

 • w grupie materiały (np. nowe rozwiązania materiałowe lub konstrukcyjne instalacji wewnętrznych lub innych wyrobów)
 • w grupie urządzenia (np. nowe rozwiązania armatury czerpalnej, regulacyjnej, ochronnej, pomiarowej i kontrolnej)

II. Innowacyjny produkt 2011 z zakresu sieci zewnętrznych (za lata 2009-2010)

 • w grupie materiały (np. nowe rozwiązania materiałowe lub konstrukcyjne rur i kształtek, studzienek oraz wyrobów chemii budowlanej)
 • w grupie urządzenia (np. nowe rozwiązania pomp, zasuw, hydrantów, przepustnic, zaworów, uzbrojenia pomiarowego, itp.)

III. Technologia roku 2011 (za lata 2009-2010)

 • w zakresie uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków, tradycyjnej budowy sieci, wykonawstwa instalacji, technik diagnostyki, itp. związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.

źródło: wod-kan.tu.kielce.pl