Kalendarium

04.03
Wtorek

Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg 2014

Termin: 04.03.2014Miejsce: Wrocław 

Termin: 4 - 6 marca 2014 r.
Miejsce: Stadion Miejski we Wrocławiu
Dodatkowe informacje: Redukcja emisji CO2 o 20% w porównaniu do 1990 r., wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 20% oraz zmniejszenie zużycia energii o 20% poprzez wzrost efektywności energetycznej - to podstawowe cele pakietu klimatycznego zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Zamierzenia polityki mają być osiągnięte do 2020 r. W dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu kraje członkowskie zobligowane są osiągnąć swoje indywidualne cele, i tak w Polsce do 2020 r. ze źródeł odnawialnych ma pochodzić 15% zużywanej energii, w Niemczech 18% a w Republice Czeskiej 13%.

Niemcy są pionierami innowacyjności w branży energetycznej. Także Czesi dysponują już sporym bagażem doświadczeń na tym polu. Tymczasem Polska znajduje się właśnie w momencie dostosowywania swojego prawa do dyrektyw UE, w obliczu czego możliwość wymiany z sąsiadami nabiera dla nas szczególnego znaczenia. Pomostem łączącym potencjalnych partnerów - polskich i zagranicznych - staną się już wkrótce Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg, które - ze względu na swój zasięg - będą jednym z największych wydarzeń branży energetycznej w regionie Odry i Nysy Łużyckiej.

Pierwsza edycja targów organizowanych przez REECO Poland odbędzie się w dniach 4 - 6 marca 2014 r. a areną prezentacji doświadczeń, innowacyjnych koncepcji oraz najnowszych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii, rozproszonej kogeneracji i efektywności energetycznej stanie się w tych dniach Stadion Miejski we Wrocławiu.

źródło: www.inenerg.com