Kalendarium

09.03
Piątek

Warsztaty - Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE

Termin: 09.03.2012Miejsce: Warszawa 

Pod koniec grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospodarki, zaprezentowało nowy projekt Ustawy o odnawialnych źródłach energii, której celem powinno stać się stworzenie warunków dla rozwoju sektora produkującego czystą energię w Polsce. To niezwykle istotne przepisy, na które z niecierpliwością oczekiwała branża. Ministerstwo przyjęło założenie, iż wdroży kompleksową regulację, odrębną od nowego Prawa energetycznego i w osobnym akcie prawnym uwzględni najistotniejsze potrzeby rynku OZE.

Wśród najważniejszych zapisów nowej regulacji znalazły się m.in.: zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z OZE, zasady i warunki przyłączania do sieci instalacji OZE, oraz mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii z OZE.

Dodatkowo w projekcie znalazły się regulacje dotyczące: krajowego planu działania oraz monitorowania rynku energii z OZE, instalatorów tzw. mikroinstalacji oraz współpracy międzynarodowej w zakresie OZE.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów - Nowa ustawa i mechanizmy wsparcia OZE:

  • Zakres przedmiotowy projektu nowej ustawy OZE - najważniejsze postanowienia, zakres, obowiązywanie, podmioty zobligowane.
  • Nowe definicje zawarte w ustawie.
  • Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii z OZE oraz obowiązki w zakresie koncesjonowania.
  • Przyłączanie do sieci instalacji OZE.
  • Zmiany w systemach wsparcia vs. wpływ na branżę OZE.
  • Konsekwencje wdrożenia ustawy dla dużych i małych wytwórców energii z OZE.
  • Czy nowy rynek będzie sprzyjał deweloperom odnawialnych źródeł energii?
  • Obecny system wsparcia energii odnawialnej i planowana ustawa OZE z perspektywy dużego inwestora.

źródło i zdjęcie: cbepolska.pl

Nie przeocz w tym miesiącu