Kalendarium

06.03
Wtorek

Forum Termomodernizacja 2012

Termin: 06.03.2012Miejsce: Warszawa 
Termin: 6 marca 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Jak co roku, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, organizuje Forum Termomodernizacja.

Spotkanie to ma zostać poświęcone zagadnieniom finansowania efektywności energetycznej, prawu i ryzyku wdrażania tych instrumentów. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
zaprosi najlepszych specjalistów, aby podzielili się z uczestnikami Forum Termomodernizacja 2012 swoją wiedzą. Będą też przedstawiciele administracji, którzy przekażą najnowsze informacje dotyczące wdrażania RECASTU i Ustawy o efektywności energetycznej.

Przedstawiciele NFOŚiGW opowiedzą o planach wprowadzenia nowych instrumentów finansowania efektywności energetycznej. W trakcie Forum Termomodernizacja 2012 poruszony zostanie także problem ryzyka związanego ze wzrostem cen energii i ryzyka niezaostrzania standardów energetycznych.

Tematyka Forum Termomodernizacja 2012:
1. II Krajowy Plan działań na rzecz efektywności energetycznej;
2. Plan wdrażana Dyrektywy 31/2010/WE RECASTu o charakterystyce energetycznej budynków;
3. Zakres wsparcia inwestycji efektywności energetycznej przez NFOŚiGW;
4. Termomodernizacja i Kredyt Technologiczny;
5. Ryzyko - podaż i popyt (ceny energii - prognoza cen podaży, inwestycje w środowisko, strona popytowa, prognoza zapotrzebowania itd.);
6. Ryzyko - unijne programy finansowania budownictwa energooszczędnego na 2013 i lata następne;
7. Białe Certyfikaty;
8. ESCO szanse i zagrożenia;
9. RECAST Wymagania zgodne z kryterium kosztu optymalnego;
10. Potrzeba harmonizacji audytu - nieprzystosowanie audytu termo modernizacyjnego do innych instrumentów finansowych;
11. Wsparcie inwestycji efektywności energetycznej przez Europejski Bank Inwestycyjny program - Polseff;
12. Środowisko na rzecz poprawy przepisów budowlanych.

źródło i zdjęcie: zae.org.pl

Nie przeocz w tym miesiącu