Kalendarium

29.03
Czwartek

Szkolenie - Aktualne trendy w projektowaniu węzłów ciepłowniczych

Termin: 29.03.2012Miejsce: Łódź 

Szkolenie - Aktualne trendy w projektowaniu węzłów ciepłowniczych połączone z warsztatami projektowymi, adresowane jest do wszystkich zajmujących się i projektowaniem węzłów ciepłowniczych (projektanci, pracownicy biur projektowych), odbędzie się 29 marca 2012 r. w godzinach 9-15 w Łodzi, ul. św. Teresy 111.

Program szkolenia - Aktualne trendy w projektowaniu węzłów ciepłowniczych obejmuje:

  • Dobór podstawowych elementów węzłów ciepłowniczych;
  • Dobór wymienników ciepła;
  • Proponowane procedury obliczeniowe węzłów dwufunkcyjnych;
  • Przykłady projektowe węzłów cieplnych.

Prowadzącym jest dr inż. Kazimierz Żarski - Zakład Ogrzewnictwa i Wentylacji UTP Bydgoszcz, specjalista z zakresu ogrzewnictwa i ciepłownictwa, autor ponad 100 publikacji, licznych programów komputerowych i literatury z tej tematyki. Jest czynnym projektantem z dużym doświadczeniem zawodowym.

Znaczny postęp techniczny waz z koniecznością racjonalnego gospodarowania energią cieplną przyczyniły się do powszechnej automatyzacji węzłów ciepłowniczych. W porównaniu z latami dziewięćdziesiątymi nastąpił milowy krok w rozwoju ciepłownictwa. Niestety w chwili obecnej brak jest aktualnej, fachowej literatury umożliwiającej pogłębianie wiedzy związanej z projektowaniem węzłów ciepłowniczych.

Podczas warsztatów omówiony zostanie dobór poszczególnych elementów węzła wraz z propozycją prowadzącego w zakresie obliczania mocy cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Z uwagi na charakter szkolenia uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów z programem Excel lub OpenOffice. Szkolenie będzie o charakterze ogólnopolskim. Maksymalna ilość uczestników - 25 osób. Każdy uczestnik szkolenia - Aktualne trendy w projektowaniu węzłów ciepłowniczych otrzyma program do projektowania węzłów cieplnych oraz do doboru wymienników typu JAD autorstwa dr inż. Kazimierza Żarskiego.

Zgłoszenia na szkolenie - Aktualne trendy w projektowaniu węzłów ciepłowniczych należy dokonywać faxem za pomocą arkuszy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem: placitum.pl, pod numer 46 811 21 37.

źródło i zdjęcie: placitum.pl

Nie przeocz w tym miesiącu