Kalendarium

28.03
Środa

Seminarium - Odnawialne źródła energii

Termin: 28.03.2012Miejsce: Warszawa 

Celem seminarium - Odnawialne źródła energii. Zielony certyfikat jako zasadniczy element systemu wsparcia, jest szczegółowe omówienie zasad działania systemu wsparcia energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych w jego obecnym kształcie. Przedstawienie zmian i obserwowanych trendów dotyczących energii z OZE zarówno na rynku krajowym jak i europejskim.

W trakcie seminarium Odnawialne źródła energii, będzie miało miejsce omówienie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii wraz z przedstawieniem istotnych zmian w przepisach zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki. Wskazanie newralgicznych punktów związanych z planowaniem i realizacją inwestycji z zakresu OZE.

Program seminarium Odnawialne źródła energii:
1)    Podstawa prawna wsparcia energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych;
a.    Ustawa - Prawo energetyczne;
b.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki;
c.    Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii;
d.    Inne akty oraz istotne dokumenty i wytyczne;

2)    Wymogi formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
a.    Koncesjonowanie;
b.    Wpis do rejestru Prezesa ARR;

3)    Certyfikacja energii z OZE jako zasadniczy element systemu wsparcia;
a.    Kryteria uprawniające do otrzymania wsparcia;
b.    Możliwości uzyskania kilku certyfikatów - wsparcie dla kogeneracji;
c.    Dodatkowe korzyści wynikające z wytwarzania energii w OZE;
d.    Biogaz rolniczy i brązowy certyfikat;

4)    Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii;
a.    Przepisy ogólne;
b.    Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii z OZE;
c.    Przyłączanie do sieci instalacji OZE;
d.    Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii z OZE;
e.    Krajowy plan działania oraz monitorowanie rynku energii wytwarzanej z OZE;
f.    Warunki i tryb nadawania uprawnień instalatora mikroinstalacji;
g.    Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie OZE oraz projektów inwestycyjnych;
h.    Kary pieniężne;

5)    Korzyści a obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z uczestnictwa w systemie wsparcia;
a.    Obrót prawami majątkowymi wynikającymi z kolorowych certyfikatów;
b.    Podmioty zobligowane do zakupu oraz umorzenia certyfikatów;
c.    Opłata zastępcza jako alternatywny sposób wypełnienia obowiązku;
d.    Kary;

6)    Odnawialne źródła energii a polityka UE i ochrona klimatu;

7)    Panel dyskusyjny - wymiana doświadczeń, konsultacje.

Do udziały w seminarium Odnawialne źródła energii zaproszone są osoby zainteresowane tematyką wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych - przedstawiciele firm doradczych i konsultingowych oraz zajmujących się dostarczaniem i sprzedażą odnawialnych źródeł energii lub poszczególnych podzespołów oraz ich serwisowaniem.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu