Kalendarium

22.03
Czwartek

Konferencja BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię

Termin: 22.03.2012Miejsce: Warszawa 

Konferencja BIOGAZ jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%. Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która stopniowo również w Polsce zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

IV edycja Konferencji BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię, to spotkanie stanowiące platformę kontaktu podmiotów zainteresowanych technologią biogazową z autorytetami oraz z przedsiębiorstwami doświadczonymi w tej dziedzinie.

Główne zagadnienia IV edycji Konferencji BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię:

 • Projekt ustawy o energii odnawialnej a funkcjonowanie biogazowni rolniczych.
 • Proces inwestycyjny w biogazownie rolnicze krok po kroku.
 • Przyłączenie biogazowni do sieci elektroenergetycznej.
 • Zewnętrzne źródła finansowania (dotacje) inwestycji biogazowych.
 • Kontenerowe agregaty kogeneracyjne.
 • Surowce do produkcji biogazu i wykorzystania agrobiomasy.
 • Charakterystyka istniejącej biogazowni.

IV edycja Konferencji BIOGAZ - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię skierowana jest do:

 • inwestorów zainteresowanych biogazowniami
 • przedstawicieli samorządów lokalnych
 • dostawców rozwiązań technologicznych dla energetyki
 • dostawców technologii oraz surowców dla biogazowni
 • przedsiębiorstw branży energetycznej (elektrownie, elektrociepłownie), spożywczej, papierniczej, farmaceutycznej oraz kosmetycznej.

źródło i zdjęcie: progressgroup.pl

Nie przeocz w tym miesiącu