Kalendarium

21.03
Środa

Konferencja - Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym

Termin: 21.03.2012 - 22.03.2012Miejsce: Warszawa 

W programie II Konferencji "Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym" znajdą się:

Sesja I - "Aktualne oraz planowane wymagania ustawowe dotyczące OZE" oraz Panel Dyskusyjny
Przewodniczący: Andrzej Pazda - PTPiREE
1. "Planowane wymagania prawne w zakresie przyłączenia oraz współpracy OZE z systemem elektroenergetycznym, w świetle projektów nowej ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE" - przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki.
2. "Zagadnienia przyłączania źródeł odnawialnych i rozproszonych w propozycjach regulacji europejskich" Mec. Przemysław Kałek - Kancelaria SKS.
3. "Zagadnienia prawne przyłączania źródeł OZE w świetle obowiązującego prawa i projektu nowej ustawy" Mec. Jakub Pokrzywniak - Kancelaria WKB.
Panel Dyskusyjny nt.: Doświadczenia ze stosowania obecnie obowiązujących norm prawnych w zakresie OZE oraz proponowane nowe rozwiązania.
Sesja II - "Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych - stan przyłączeń OZE"
Przewodniczący: Artur Kowalczyk - ENEA Operator
1. "Rozwój odnawialnych źródeł energii - oczekiwania i możliwości" przedstawiciel PSE Operator.
2. "Aktualny stan przyłączeń OZE do sieci elektroenergetycznych OSD" Wojciech Kozubiński - PTPiREE.
3. "Doświadczenia z przyłączania OZE do sieci dystrybucyjnych" Grzegorz Widelski - ENERGA Operator.

Sesja II c.d. - "Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznych - stan przyłączeń OZE"
Przewodniczący: Artur Kowalczyk - ENEA Operator
4. "Wyznaczanie utraconej produkcji farmy wiatrowej wskutek ograniczeń mocy wymuszonych pracą sieci" Michał Bajor, Bartosz Kędra, Piotr Ziółkowski - Instytut Energetyki Oddział Gdańsk.
5. "Przyłączenia "komercyjne" - analiza prawna możliwości po wydaniu odmowy wydania warunków ze względu na brak warunków ekonomicznych" Mec. Zbyszko Wizner - Kancelaria SKS.
6. "Metodyka wyznaczania wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej" I. Grzadzielski, R. Welenc, P. Zaleski - Politechnika Poznańska.
7. "Ekspertyzy dla II grupy przyłączeniowej" I. Grządzielski, R. Welenc, T. Pluciński - Politechnika Poznańska.

Sesja III - "Mechanizmy wsparcia rozwoju sieci elektroenergetycznych związanych z przyłączaniem OZE"
Przewodniczący: Grzegorz Widelski - ENERGA Operator
1. "Planowane zmiany wsparcia systemu OZE - czy Dyrektywa 2009/28/WE zostanie w pełni wdrożona?" Mec. Maciej Szambelańczyk - WKB
2. "Wykorzystanie funduszy pomocowych do modernizacji i budowy sieci dla potrzeb OZE" Magdalena Krauwicka - PTPiREE.
3. "Projektowane przepisy prawne ułatwiające modernizację i budowę sieci elektroenergetycznych oraz uregulowanie stanu istniejących sieci elektroenergetycznych" Mec. Katarzyna Zalewska-Wojtuś - PTPiREE.
4. "Opłaty zastępcze - na jakie cele najlepiej przeznaczyć aby najskuteczniej wesprzeć rozwój OZE" Wojciech Kułagowski - PTPiREE/WK Consulting.

Sesja IV - "Techniczne aspekty pracy sieci elektroenergetycznej z generacją z OZE."
Przewodniczący: Krzysztof Madajewski - Instytut Energetyki O/Gdańsk
1. "Obiektowa weryfikacja warunków przyłączenia i wymagań przepisów IRIESD/IRIESP dla Farmy Wiatrowej - studium przypadku" Henryk Koseda, Franciszek Głowacki - Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, Krzysztof Tarakan - ENERGA Operator.
2. "Testy i próby dla potwierdzenia wyników analiz i ekspertyz przyłączeniowych OZE do sieci SN" I. Grządzielski, K. Marszałkiewicz, A. Trzeciak - Politechnika Poznańska.
3. "Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy sieci elektroenergetycznych z przyłączonymi OZE" przedstawiciel ENEA Operator.
4. "Analiza jednoczesności generacji farm wiatrowych w Polsce - cel i wstępne rezultaty" Grzegorz Widelski - ENERGA Operator, Michał Bajor Instytut Energetyki.
5. "Nowa koncepcja funkcjonowania sieci dystrybucyjnych opartych na lokalnych obszarach bilansowania warunkiem koniecznym rozwoju generacji rozproszonej" Mieczysław Wrocławski - ENERGA Operator.

Sesja V - "Prowadzenie ruchu sieci elektroenergetycznych z generacja z OZE oraz bilansowanie OZE"
Przewodniczący: Cezary Szwed - PSE Operator
1. "Bieżąca analiza zagrożeń systemu z uwzględnieniem prognozowanej generacji wiatrowej i dynamicznej obciążalności linii - doświadczenia z wdrożenia" Andrzej Czarnobaj - ENERGA Operator SA, Adam Babś, Sławomir Kownacki - Instytut Energetyki Oddział Gdańsk.
2. "Wykorzystanie koherentności węzłów dla celów prowadzenia ruchu sieci dystrybucyjnej" Robert Jankowski, Bogdan Sobczak - Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, Grzegorz Widelski - ENERGA Operator.
3. "Mechanizmy bilansowania dla OZE - kwestie prawne, projekty nowych zapisów, prawo UE" Mec. Przemysław Kałek - SKS.
4. "Bilansowanie mocy w warunkach wysokiej generacji wiatrowej w KSE" przedstawiciel PSE Operator SA.
5. "Sieci Smart Grid oraz odnawialne źródła energii w budownictwie przemysłowym niskoenergetycznym" Radosław Szczerbowski - Politechnika Poznańska, Witold Chomicz WPIP Sp. k.
II Konferencja "Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym"

Organizatorem konferencji - Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, formularz zgłoszeniowy do udziału w wydarzeniu znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: ptpiree.pl

Nie przeocz w tym miesiącu