Kalendarium

21.03
Środa

Seminarium - Przepisy wykonawcze w zakresie efektywności energetycznej

Termin: 21.03.2012Miejsce: Warszawa 

Termin: 21 marca 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Tematem podstawowym seminarium - Przepisy wykonawcze w zakresie efektywności energetycznej - możliwości inwestycyjne i obowiązki dla przedsiębiorstw energetycznych będzie system świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów, jako metody dofinansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Omawiana będzie procedura wydawania i umarzania świadectw efektywności energetycznej oraz inne istotne zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tym nakładanie kar tytułem nie przestrzegania właściwych przepisów. Poszczególne zagadnienia są zobrazowane stosownymi przykładami praktycznymi.

Program seminarium - Przepisy wykonawcze w zakresie efektywności energetycznej - możliwości inwestycyjne i obowiązki dla przedsiębiorstw energetycznych:

1) System świadectw pochodzenia efektywności energetycznej (białych certyfikatów):
a) podstawa prawna wsparcia efektywności energetycznej
b) krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej
c) system białych certyfikatów sposobem na osiągnięcie celu
d) elementy wspólne z systemami wsparcia źródeł odnawialnych i kogeneracji
e) zarys ogólny i złożoności systemu
2) Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:
a) kategorie przedsięwzięć
b) rodzaje przedsięwzięć
c) warunki dla przedsięwzięcia uczestniczącego w przetargu
d) tryb przetargu jako sposób wyboru przedsięwzięć
e) deklaracja przetargowa i efekt energetyczny jako kryterium
3) Przychód z białych certyfikatów elementem bilansu ekonomicznego przedsięwzięcia
4) Podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku dotyczącego efektywności energetycznej:
a) uzyskanie i umorzenie świadectw efektywności energetycznej
b) opłata zastępcza
5) Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
a) powołanie komisji kwalifikacyjnych
b) rejestr audytorów
c) organizacja i rozstrzygniecie przetargu
d) wydawanie białych certyfikatów
e) kontrola obowiązku umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia stosownej opłaty zastępczej
f) kontrola efektu energetycznego zrealizowanych przedsięwzięć
g) nakładanie kar pieniężnych
6) Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej
7) Audytorzy energetyczni zasady wyboru i współpracy
8) Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu