Kalendarium

12.03
Poniedziałek

X Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Kanalizacja terenów niezurbanizowanych

Termin: 12.03.2012 - 13.03.2012Miejsce: Mielno 

Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Kanalizacja terenów niezurbanizowanych odbędzie się w ostatnim roku, w którym można weryfikować obszar i granice aglomeracji w rozumieniu KPOŚK. Ma to olbrzymie znaczenie, szczególnie dla gmin wiejskich, bo dotacje nadal będą przekazywane w większości na potrzeby dobrze wyznaczonych aglomeracji.

Z kolei ponad 500 źle określonych obszarów aglomeracyjnych, może być przyczyną ekonomicznie złych inwestycji. Najgorsze jest to, że niewykonanie kanalizacji na terenach o koncentracji ludności wymaganej do zastosowania systemów kanalizacji zbiorowej, będzie skutkowało karami finansowymi dla Polski i negatywnie wpłynie na proces przydzielania dotacji dla poszczególnych gmin.

Uzupełniający program NFOŚiGW, dotyczący dofinansowania "podłączeń i PBOŚ", nie rozwiąże problemów gospodarki ściekowej. To po prostu za mała pula pieniędzy do dzielenia.

Współdziałanie wszystkich grup adresatów determinuje też dalsze działania w gospodarce ściekowej po 2015 r. - poza aglomeracjami pozostaje 1000 gmin i ok. 14 mln obywateli naszego kraju.

źródło i zdjęcie: abrys.pl

Nie przeocz w tym miesiącu