Kalendarium

01.03
Czwartek

Seminarium - Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych jako źródło informacji o zagrożeniach

Termin: 01.03.2012Miejsce: Warszawa 

Termin: 1 marca 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Prawidłowo przygotowana karta charakterystyki oraz wynikające z niej właściwe oznakowanie opakowania substancji lub mieszanin chemicznych jest warunkiem koniecznym do wprowadzenia produktu chemicznego na Polski rynek. W trakcie szkolenia uczestnicy nabiorą umiejętności oceniania takich kart zgodnie z najświeższymi przepisami.

Program seminarium - Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych jako źródło informacji o zagrożeniach:

1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki i oznakowania opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych.
2. Istotne zmiany w kartach charakterystyki substancji i mieszanin po 1 grudnia 2010 r.
3. Okresy przejściowe dla kart charakterystyki i oznakowania opakowań produktów niebezpiecznych.
4. Omówienie najczęściej występujących błędów w kartach charakterystyki.
4. Oznakowanie i pakowanie substancji wynikające z rozporządzenia CLP.
5. Oznakowanie i pakowanie mieszanin wynikające z dyrektywy 1999/45/WE.
6. Dyskusja i konsultacje - wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.

Seminarium Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych jako źródło informacji o zagrożeniach skierowane jest do specjalistów ds. BHP, jakości, technologów, osób zajmujących się przygotowaniem kart charakterystyki i oznakowaniem produktów chemicznych.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu