Kalendarium

11.03
Piątek

Seminarium - Wymagania dotyczące użytkowania obiektów budowlanych po nowelizacji ustawy Prawo budowlane

Termin: 11.03.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 11.03.2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Program seminarium "Wymagania dotyczące użytkowania obiektów budowlanych po nowelizacji ustawy Prawo budowlane":

  • Przejęcie obiektu do użytkowania

a) dokumenty od inwestora, wykonawcy

  • Książka obiektu budowlanego

a) obiekty wymagające prowadzenia książki obiektu budowlanego
b) obiekty objęte obowiązkiem prowadzenia książki na podstawie przepisów odrębnych

  • Kontrole obiektu budowlanego

a) kontrole okresowe,
b) kontrole doraźne
c) ekspertyzy stanu technicznego
d) osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli

  • Roboty budowlane wykonywane w obiektach budowlanych

a) wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę
b) wykonywane na zgłoszenie
c) wykonywane na podstawie protokołu kontroli obiektu budowlanego

  • Uprawnienia organów nadzoru budowlanego

a) nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
b) nakaz rozbiórki
c) nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego
d) zakaz użytkowania obiektu budowlanego

  • Katastrofa budowlana
  • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

a) zgłoszenie
b) sprzeciw
c) konsekwencje samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  • Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego
  • Projekt najnowszych zmian do ustawy Prawo budowlane

a) nowe obowiązki w zakresie kontroli przed i posezonowych
b) nowe uprawnienia dla nadzoru budowlanego
c) nowe kary min. 1000 zł

  • Dyskusja i konsultacje z referentem.

Seminarium zostało przygotowane z myślą o właścicielach i zarządcach nieruchomości tak aby potrafili właściwie użytkować obiekty budowlane.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu