Kalendarium

08.02
Czwartek

Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych – stan prawny po 1 czerwca 2017 r.

Termin: 08.02.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 8 lutego 2018 r.   
Miejsce: Warszawa   
Dodatkowe informacje: Od dnia 1 czerwca 2017 r. karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych muszą spełnić wymagania określone do rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH w załączniku II). Firmom, które nieprawidłowo sporządzają karty charakterystyki lub nie dostosowują ich do nowych wymagań mogą grozić wysokie sankcje, w przypadku kontroli, prowadzonych przez Inspekcję Sanitarną czy też Inspekcję Transportu Drogowego lub służby celne.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie kart charakterystyki i oznakowania opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych po 1 czerwca 2017
 2. Budowa karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE
  - Jak prawidłowo sporządzić kartę charakterystyki?
  - Omówienie najczęściej występujących błędów w kartach charakterystyki
 3. Oznakowanie i pakowanie substancji oraz mieszanin wynikające z rozporządzenia
  - CLP
  - Dobór odpowiednich piktogramów, zwrotów H i P oraz informacji uzupełniających
  - Co to jest identyfikator produktu?
  - Opracowanie etykiet zgodnie z rozporządzenia CLP na podstawie kart charakterystyki
 4. Warsztaty - praktyczne aspekty oceny poprawności kart charakterystyki
  - Ocena i sprawdzenie poprawności przykładowych kart - ćwiczenia praktyczne
 5. Dyskusja i konsultacje - wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. jakości, technologów, osób zajmujących się przygotowaniem kart charakterystyki produktów chemicznych.

Szczegóły na temat szkolenia dostępne są na stronie http://www.akademiadashofera.pl/karta-charakterystyki-i-wynikajace-z-niej-oznakowanie-substancji-i-mieszanin-niebezpiecznych-stan-prawny-po-1-czerwca-2017-r-product19kch/