Kalendarium

22.02
Czwartek

Warsztat pomiarowca - ćwiczenia praktyczne na zakładzie przemysłowym

Termin: 22.02.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 22 lutego 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie wykonywania czynności pomiarowych. Szkolenie ma formułę uczenie przez robienie czyli przy pomocy szeregu ćwiczeń wykonywanych w warunkach rzeczywistego zakładu produkcyjnego, osiągamy efekt edukacyjny.

Program szkolenia:

 1. Szkolenie wstępne BHP związane z wykonywaniem pomiarów na zakładzie przemysłowym
 2. Nowe warunki bezpieczeństwa dotyczące wykonywania prac kontrolno-pomiarowych
 3. Podstawowe wytyczne do tworzenia dokumentacji pomiarowej w oparciu o wymagania Ustawy Prawo Budowlane, powołaną normę PN-HD 60364:6
 4. Zasady wykonywania oględzin - sprawdzanie ochrony podstawowej
 5. Ćwiczenia praktyczne:
  a. Pomiar rezystancji przewodów ochronnych
  b. Próba ciągłości przewodów
  c. Pomiar rezystancji izolacji
  d. Sprawdzanie szybkiego samoczynnego wyłączenia napięcia zasilania
  e. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
  f. Sprawdzenie kolejności faz
  g. Pomiar rezystancji uziemienia uziomu (w zależności od pogody na zewnątrz lub na modelu)
  h. Pomiar rezystywności gruntu (w zależności od pogody na zewnątrz lub na modelu
 6. Ćwiczenia praktyczne z tworzenia dokumentacji pomiarowej - protokołów

Materiały źródłowe:

 • Ustawa Prawo Budowlane
 • Norma PN-HD 60364:6
 • Norma PN-IEC 60364:4-41

Szkolenie skierowane jest do pracowników technicznych wykonujących czynności kontrolno-pomiarowe lub do kadry kierowniczej odbierającej/zlecającej prace pomiarowe. Na szkoleniu mile widziani są pracownicy związani z techniką pracujący dla zarządców nieruchomości, developerów, prywatnych firm elektrycznych.

Wykładowca - Tomasz Karwat, ekspert w dziedzinie elektroenergetyki, doświadczony manager, trener szkoleniowiec i publicysta. Praktykuje pomiary elektroenergetyczne od ok. 20 lat, jednocześnie prowadząc szereg szkoleń z tego zakresu. Jest autorem wielu opracowań dotyczących utrzymania ruchu i diagnostyki urządzeń. Posiada uprawnienia specjalisty BHP i audytora.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia na stronie http://www.akademiadashofera.pl/warsztat-pomiarowca-cwiczenia-praktyczne-na-zakladzie-przemyslowym-product19pew/