Kalendarium

21.02
Środa

Pomiary elektroenergetyczne niskiego napięcia - jak to się robi?

Termin: 21.02.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 21 lutego 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest pokazanie i ćwiczenia pomiarów elektrycznych w warunkach przemysłowych. Teoria poparta praktyką.

Program szkolenia:

 1. Podstawowe przepisy prawne istotne dla pomiarowca:
  a. Ustawa Prawo Budowlane - tekst jednolity
  b. Ustawa Prawo Energetyczne
  c. Rozporządzenie dotyczące kwalifikacji na stanowisku dozoru i eksploatacji.
  d. Rozporządzenie o dozorze technicznym 
  e. Rozporządzenie dotyczące warunków technicznych
 2. Podstawowe normy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej i jej sprawdzania
  a. Polska norma PN-IEC 60364:4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa
  b. Polska norma PN-HD 60364:6 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie
  c. Polska norma PN-EN 61557 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych
 3. Pomiary dotyczyć będą wielkości elektrycznych:
  a. Pomiary napięć, prądów, rezystancji
  b. Pomiary impedancji obwodów zwarciowych
  c. Pomiary rezystancji izolacji, uziemień i rezystywności gruntu
  d. Badania ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi
 4. Pomiary wielkości nieelektrycznych (wprowadzenie):
  a. Pomiary termowizyjne
 5. Pierwsza pomoc przedmedyczna:
  a. Przepisy dotyczące sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  b. Przypadki porażenia prądem elektrycznym
 6. Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy instalacjach elektrycznych:
  a. Przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych i zakresy odpowiedzialności osób eksploatujących.
  b. Polecenia na prace zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych (D.U. nr 492 z 2013 r.)

Szkolenie skierowane jest do:

 • elektryków/głównych elektryków
 • elektroinstalatorów
 • kierowników działu technicznego
 • zarządców nieruchomości

Wykładowca - Tomasz Karwat, ekspert w dziedzinie elektroenergetyki, doświadczony manager, trener szkoleniowiec i publicysta. Praktykuje pomiary elektroenergetyczne od ok. 20 lat, jednocześnie prowadząc szereg szkoleń z tego zakresu. Jest autorem wielu opracowań dotyczących utrzymania ruchu i diagnostyki urządzeń. Posiada uprawnienia specjalisty BHP i audytora.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia na stronie http://www.akademiadashofera.pl/pomiary-elektroenergetyczne-niskiego-napiecia-jak-to-sie-robi-product19pue/