Kalendarium

12.02
Wtorek

Wyroby budowlane – Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu (CPR) - Seminarium

Termin: 12.02.2013Miejsce: Warszawa 

Termin: 12 luty 2013 r.
Miejsce: ITB, ul. Filtrowa 1, Warszawa
Informacje dodatkowe:

Program seminarium:

Podstawy funkcjonowania rozporządzenia Nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
mgr inż. Jadwiga TWOREK, Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej

Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR - hEN i nowe wymagania podstawowe
dr inż. Sebastian WALL, Kierownik Zespołu ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie

Specyfikacje techniczne zharmonizowane z CPR - Europejski Dokument Oceny
mgr inż. Anna PANEK, Kierownik Zakładu Aprobat Technicznych

Nowe obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych
mgr inż. Barbara DOBOSZ, Kierownik Zakładu Certyfikacji

Praktyczne aspekty deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
mgr inż. Barbara DOBOSZ, Kierownik Zakładu Certyfikacji
mgr inż. Jadwiga TWOREK, Pełnomocnik Dyrektora ds. Harmonizacji Europejskiej

Informacja na temat zmian w ustawie o wyrobach budowlanych związanych z wejściem w życie CPR

Szczegóły na stronie organizatora.

źródło: ITB