Kalendarium

08.02
Środa

Seminarium - Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji przepisów ustawy - Prawo wodne

Termin: 08.02.2012Miejsce: Warszawa 

Termin: 8 luty 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Podczas seminarium - Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji przepisów ustawy - Prawo wodne omówione zostaną nowe zasady ustalania opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków oraz będzie miało miejsce wyjaśnienie kwestii problematycznych związanych z nowelizacją przepisów ustawy - Prawo wodne.

Program Seminarium - Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji przepisów ustawy - Prawo wodne:

1. Własność wód:

 • prawa i obowiązki właścicieli wód,
 • partycypacja w kosztach utrzymania wód.

2. Korzystanie z wód:

 • zasady korzystania z wód,
 • prawa i obowiązki podmiotów w zakresie powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z wód.

3. Ochrona wód:

 • zakazy dotyczące wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z uwzględnieniem rodzaju ścieków i ich odbiornika,
 • zaostrzanie i łagodzenie warunków wprowadzania ścieków.

4. Pozwolenia wodnoprawne:

 • właściwość organów administracji publicznej do wydawania pozwoleń wodnoprawnych,
 • zwolnienia z obowiązku posiadania pozwolenia,
 • wniosek i dokumenty wymagane w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • strony w postępowaniu wodnoprawnym,
 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.11.2005r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 ze zm.),
 • omówienie rozporządzenia z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze zm.),
 • prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego,
 • następstwo prawne oraz przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.

5. Budownictwo wodne:

 • obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
 • partycypacja w kosztach utrzymania urządzeń wodnych,
 • legalizacja urządzeń wodnych.

Wśród uczestników seminarium - Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji przepisów ustawy - Prawo wodne, znajdą się dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu