Kalendarium

08.02
Wtorek

Konferencja - Inwestycje w sektorze energetycznym: jak pokonać bariery prawne i skutecznie pozyskać finansowanie

Termin: 08.02.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 8-9.02.2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: W dniach 8-9 lutego 2011 odbędzie się organizowana przez Centrum Szkoleniowe FRR w Polsce konferencja "Inwestycje w sektorze energetycznym: jak pokonać bariery prawne i skutecznie pozyskać finansowanie". Prelekcje wygłoszone przez przedstawicieli Kancelarii Magnusson i ekspertów branżowych pozwolą uczestnikom znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące perspektyw inwestycyjnych w energetyce w 2011 roku.

Najważniejsze zagadnienia:

 • Prognozy realizacji inwestycji w energetyce
 • Nowe inwestycje w sektorze energetycznym: strategia rządowa pochodzenia energii na przestrzeni najbliższych 20 lat
 • Finansowanie innowacyjnych projektów energetycznych - perspektywa banku BOŚ
 • Dostępne fundusze unijne i inne systemy wsparcia inwestycji w energetyce
 • Energetyka wiatrowa lądowa i morska od strony prawnej
 • Ograniczenia i perspektywy biznesowe przy budowie farmy wiatrowej
 • Nowe regulacje prawne w zakresie standardów emisyjnych w perspektywie najbliższych dwóch dekad
 • Możliwości pozyskiwania equity do strukturyzacji finansowania inwestycji w polskiej energetyce odnawialnej
 • Szanse rozwoju biogazowni w polskich realiach
 • Kogeneracja w połączeniu z nowymi inwestycjami w branży
 • Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej.

Celem konferencji jest:

 • Zapoznanie uczestników z planami inwestycyjnymi polskich firm energetycznych oraz innowacyjnymi projektami energetycznymi na polskim rynku
 • Omówienie najbardziej istotnych z punktu widzenia inwestora norm prawnych, dotyczących m.in. standardów emisyjnych, odnawialnych źródeł energii
 • Dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu świadectw pochodzenia energii (tzw. kolorowych certyfikatów)
 • Przedstawienie sposobów finansowania inwestycji w energetyce przez ekspertów reprezentujących Bank Ochrony Środowiska, Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki oraz doświadczone firmy konsultingowe
 • Nakreślenie perspektyw i kierunków rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o identyfikację barier prawnych i administracyjnych
 • Analiza specyfiki inwestycji w biogazownie i farmy wiatrowe on- i offshore
 • Stworzenie dla uczestników platformy  wymiany doświadczeń i umożliwienie im nawiązania kontaktów biznesowych.

Do udziału zapraszamy:

 • Przedsiębiorstwa z branży energetycznej
 • Kadrę zarządzającą i dyrektorów wymienionych przedsiębiorstw, w szczególności:
 • Prezesów Zarządu
 • Wiceprezesów Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
 • Wiceprezesów Zarządu ds. Obrotu i Handlu Energią
 • Wiceprezesów Zarządu ds. Dystrybucji
 • Dyrektorów ds. Dystrybucji
 • Dyrektorów ds. Handlowych
 • Dyrektorów ds. Strategii i Inwestycji

oraz

 • kierowników i specjalistów z Departamentu Inwestycji, Produkcji, Ochrony środowiska, Strategii i rozwoju, Eksploatacji, Prawnego
 • Specjalistów ds. projektów ekologicznych i kredytów inwestycyjnych w bankach
 • Inwestorów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii
 • Kancelarie prawne i firmy konsultingowe obsługujące przedsiębiorców z branży energetycznej.

źródło i zdjęcie: frr.pl

Nie przeocz w tym miesiącu