Kalendarium

04.02
Piątek

Seminarium - Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji przepisów ustawy - Prawo wodne

Termin: 04.02.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 4.02.2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Program seminarium:

  • Gospodarka wodna

a) własność wód, w tym zmiany w przepisach dotyczących praw właścicieli wód,
b) korzystanie z wód, w tym omówienie nowych obowiązków podmiotów oraz organów administracji publicznej wynikających z ustawy w zakresie szczególnego korzystania z wód.

  • Ochrona wód

a) omówienie nowych zasad ochrony wód,
b) ograniczenia dotyczące wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c) zasady zaostrzania i łagodzenia warunków wprowadzania ścieków,
d) szczegółowe omówienie znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

  • Pozwolenia wodnoprawne

a) nowy podział kompetencji organów administracji publicznej do wydawania pozwoleń wodnoprawnych,
b) omówienie nowych zasad prowadzenia postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
c) nowe zasady wydawania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe do kanalizacji,
d) obowiązek przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
e) obowiązki zakładu po cofnięciu lub wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego.

  • Budownictwo wodne

a) obowiązki właścicieli urządzeń wodnych,
b) decyzje o legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego.

  • Znowelizowane zasady ustalania opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków
  • Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu