Kalendarium

04.02
Piątek

Szkolenie - Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split

Termin: 04.02.2011Miejsce: Kraków 

Termin: 4.02.2011 r.
Miejsce: Kraków
Informacje dodatkowe
: Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z serwisowaniem, eksploatacją, dozorem lub konserwacją urządzeń klimatyzacyjnych.

Szkolenie "Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split" obejmuje:

  • podstawy chłodnictwa

- podstawy chłodnictwa, obieg ziębniczy, pompa ciepła;
- podstawowe elementy składowe typowych układów chłodniczych;
- czynniki ziębnicze (R22, R407C, R410...);
- małe instalacje chłodnicze;

  • podstawy wentylacji i klimatyzacji

- podstawy wentylacji, cel stosowania, parametry powietrza;
- podstawy klimatyzacji, bilans cieplny pomieszczeń, podstawowe procesy powietrza wilgotnego, wykres h-x;
- typy i charakterystyka klimatyzatorów, uproszczony dobór urządzeń;
- istotne elementy ofert technicznych dostępnych urządzeń typu SPLIT na rynku polskim;

  • instalowanie i eksploatacja klimatyzatorów typu split

- zasady zabudowy i instalowania;
- zasilanie energią elektryczną;
- montaż urządzeń;
- zabiegi konserwacyjne i eksploatacja;
- typowe usterki, naprawa;

  • część praktyczna laboratorium

- praktyczne zapoznanie się z budową typowych klimatyzatorów typu SPLIT;
- diagnostyka pracy układów chłodniczych;
- wyciąganie próżni, napełnianie instalacji;
- podstawowa obsługa układów chłodniczych;

źródło i zdjęcie: coch.krakow.pl

Nie przeocz w tym miesiącu