Kalendarium

28.02
Poniedziałek

Seminarium - Prowadzenie książki obiektu budowlanego

Termin: 28.02.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 28.02.2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Program seminarium "Prowadzenie książki obiektu budowlanego":

 • Przejęcie obiektu do użytkowania
 • Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego
 • Zakładanie książki obiektu budowlanego:

- Obiekty wymagające prowadzenia książki obiektu budowlanego
- Obiekty objęte obowiązkiem prowadzenia książki na podstawie przepisów odrębnych

 • Dokonywanie wpisów w zakresie:

- Kontroli obiektu budowlanego: rocznych i pięcioletnich

 • Kontrole kotłów i instalacji klimatyzacji
 • Osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli
 • Obowiązki kontrolujących i skutki niewłaściwego stanu obiektu
 • Opracowania techniczne dla obiektów będących w użytkowaniu
 • Roboty remontowe w obiekcie
 • Uprawnienia organów nadzoru budowlanego

- Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
- Nakaz rozbiórki
- Nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego
- Zakaz użytkowania obiektu budowlanego

 • Katastrofa budowlana i awarie w obiektach budowlanych
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu
 • Przepisy karne.

Na seminarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem, ale przede wszystkim zarządców i administratorów nieruchomości oraz właścicieli obiektów i budowli.

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu