Kalendarium

08.12
Sobota

Uprawnienia elektryczne do 1 kV z zakresu eksploatacji, dozoru i prac kontrolno-pomiarowych

Termin: 08.12.2018Miejsce: Szczecin 

Termin: Do ustalenia z organizatorem
Miejsce: Centrum Szkoleniowe, ul. Wieniawskiego 1a, 71-142 Szczecin
Dodatkowe informacje: Szkolenie obejmuje 96 godzin zajęć, w tym 46 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin zajęć praktycznych.

Modułowy program szkolenia:
1. Szkolenie BHP
2. Budowa i eksploatacja instalacji elektroenergetycznych - montaż i konserwacja instalacji
3. Dozór i prace kontrolno-pomiarowe sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 KV
4. Zajęcia praktyczne
5. Egzamin kwalifikacyjny SEP - uprawnienia elektryczne grupa I eksploatacja, dozór i p race kontrolno - pomiarowe

Koszt szkolenia: 2 100 zł.

Szczegóły na temat szkolenia dostępne na stronie http://www.centrumszkoleniowe.net.pl/page.php?62

Nie przeocz w tym miesiącu