Kalendarium

05.12
Środa

Zmiany w ustawie dotyczące F-gazów oraz Centralnego Rejestru Operatów (CRO) - najnowsze regulacje

Termin: 05.12.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 5 grudnia 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 1951). 23 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa umożliwia wykonanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 517/2014 oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 1191/2014 i 2015/2068. Nowo wprowadzone zmiany rozszerzają obowiązek certyfikacyjny dla operatorów systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Szkolenie prowadzone jest w formule wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać specjalistyczną wiedzę, dokonać analizy praktycznych przykładów.

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców:

  • Pracowników ochrony środowiska oraz osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
  • Operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi (zawierających fluorowane gazy cieplarniane tzw. F-gazy).
  • Osób fizycznych wykonujących czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu (np. serwisujące bądź kontrolujące taki sprzęt zawierający fluorowane gazy cieplarniane tzw. F-gazy).
  • Przedsiębiorstw, na których ciążą obowiązki wynikające z przepisów o F-gazach m.in. chłodnie, przechowalnie, zakłady przetwórstwa spożywczego, chłodnictwo transportowe, serwerownie,  lodowiska, obiekty sportowe, SPA, centra konferencyjne, obiekty hotelowe i biurowe, wszelkie zakłady przemysłowe, w tym huty, rafinerie, kopalnie, zakłady energetyczne, firmy chemiczne, elektroniczne, producenci szkła i butelek, plastiku i innych tworzyw sztucznych, itp., obiekty handlowe w tym supermarkety i galerie handlowe, ale także mniejsze sklepy.
  • Pracowników firm lub biur projektowych.
  • Pracowników działu ochrony środowiska.
  • Inwestorów / podmiotów korzystających ze środowiska oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia oraz program dostępne na stronie http://www.akademiadashofera.pl/zmiany-w-ustawie-dotyczace-f-gazow-oraz-centralnego-rejestru-operatow-cro-najnowsze-regulacje-product19zfg/

Nie przeocz w tym miesiącu