Kalendarium

15.12
Sobota

Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV

Termin: 15.12.2018Miejsce: Szczecin 

Termin: Do ustalenia z organizatorem
Miejsce: Centrum Szkoleniowe, ul. Wieniawskiego 1a, 71-142 Szczecin
Dodatkowe informacje: Szkolenie obejmuje 80 godzin zajęć, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych, 50 godzin zajęć praktycznych oraz egzamin SEP w zakresie eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych do 1 kV.

Modułowy program szkolenia:
1. Szkolenie BHP
2. Ochrona ppoż
3. Budowa i eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 KV - montaż, konserwacja, budowa i eksploatacja instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych do 1 KV
4. Zajęcia praktyczne:

  • czytanie rysunków technicznych
  • instalowanie włączników przeciwporażeniowych
  • dobór przewodów i kabli
  • kalkulacja kosztów

Koszt szkolenia: 1 300 zł.
Istnieje możliwość rozszerzenia szkolenia o uprawnienia w zakresie dozoru i prac kontrolno - pomiarowych.

Szczegóły na temat szkolenia dostępne a stronie http://www.centrumszkoleniowe.net.pl/page.php?56

Nie przeocz w tym miesiącu