Kalendarium

28.12
Środa

Szkolenie - Kotły kondensacyjne De Dietrich T2A

Termin: 28.12.2011Miejsce: Wrocław 

Termin: 28 - 30 grudnia 2011 r.
Miejsce: Wrocław
Informacje dodatkowe: W trakcie szkolenia - Kotły kondensacyjne De Dietrich T2A, omawiane będą następujące produkty: Kotły MCR II, MCA z Diematic System, GTU C 120, Elidens, Ecodens, Solneo, MCA PRO 45-115, C 230, C310/610.

Odbycie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem świadectwa autoryzacji uprawniającym do sprzedaży, montażu, uruchamiania i konserwacji kotłów kondensacyjnych De Dietrich. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu dla monterów kotłów kondensacyjnych De Dietrich.

Program szkolenia - Kotły kondensacyjne De Dietrich T2A:

 • Dzień pierwszy (środa):
 1. Omówienie strony internetowej De Dietrich. Podstawy teoretyczne techniki kondensacyjnej.
 2. Omówienie typoszeregu kotłów Elidens 15/25 i MCA.
 3. Zajęcia praktyczne: uruchomienia i regulacja Elidens, MCA z ich automatyką.
 • Dzień drugi (czwartek):
 1. Omówienie typoszeregu kotłów Ecodens/Solneo z zajęciami praktycznymi: uruchomienie i możliwości automatyki.
 2. Prezentacja typoszeregu kotłów MCR wraz zajęciami praktycznymi.
 3. Kotły MCA PRO 45 -90 - 115: omówienie budowy i działania i regulacji.
 4. Zajęcia praktyczne przy kotle MCA 45.
 5. Kaskady MCA PRO 45-115 oraz funkcje sterownika iniControl.
 6. Omówienie budowy i działania kotłów C 230.
 • Dzień trzeci (piątek):
 1. System Diematic M3 i kaskady w kotłach C 230.
 2. Omówienie budowy i działania kotłów C 310/610.
 3. Zajęcia praktyczne przy kotle C 230.
 4. Kondensacyjny kocioł olejowy GTU C 120.
 5. Kondensacyjny kocioł olejowy GTU C120.
 6. Wręczenie zaświadczeń.

Koszt szkolenia - Kotły kondensacyjne De Dietrich T2A, wynosi 123,00 zł.
źródło i zdjęcie: dedietrich.pl

Nie przeocz w tym miesiącu