Kalendarium

15.12
Czwartek

Seminarium - Badanie eksploatacyjne - problemy i typowe błędy w świetle dobrej praktyki pomiarowca

Termin: 15.12.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 15 grudnia 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe:

Program seminarium:

  • Przepisy Państwowe i Polskie Nomy dotyczące pomiarów instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
  • Zasady wykonywania pomiarów elektroenergetycznych
  • Pomiary wielkości elektrycznych: pomiary napięć, prądów, rezystancji; pomiary impedancji obwodów zwarciowych; pomiary rezystancji izolacji, uziemień i rezystywności gruntu; badania ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami ochronnymi różnicowo-prądowymi; pomiary zagrożeń elektromagnetycznych.
  • Mierniki używane do różnych rodzajów pomiarów instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
  • Zasady sporządzania protokołów z pomiarów zgodnie z wymaganiami przepisów i norm
  • Badanie sieci rozdzielczych instalacji i urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem analizatorów sieci
  • Ogólne uwagi na temat pomiarów, dyskusja, wymiana doświadczeń, konsultacje oraz podsumowanie i wnioski.

Seminarium "Badanie eksploatacyjne - problemy i typowe błędy w świetle dobrej praktyki pomiarowca" jest skierowane do: elektryków, elektroenergetyków, specjalistów ds. technicznych i wszystkich osób zainteresowanych tematyką pomiarów urządzeń.

Koszt uczestnictwa to 594,15 zł + 23%VAT za zgłoszenie do 25 sierpnia br., po tym terminie koszt wynosi 699 zł + 23%VAT.

Więcej informacji na temat seminarium na stronie internetowej organizatora: akademiadashofera.pl

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu