Kalendarium

14.12
Środa

Konferencja z cyklu Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Efektywność i bezpieczeństwo instalacji

Termin: 14.12.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 14 grudnia 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: W konferencji z cyklu Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Nowe trendy rozwoju: Efektywność i bezpieczeństwo instalacji, wezmą udział specjaliści z branży instalacyjnej, projektanci i wykonawcy instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych oraz wentylacyjnych, a także przedstawiciele uczelni technicznych, instytutów, stowarzyszeń oraz pracownicy pionów technicznych.

Podczas konferencji z cyklu Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Efektywność i bezpieczeństwo instalacji, będzie możliwość zapoznania się z problemem tworzenia efektywnych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz ich bezpieczeństwa.

Prowadzący zwrócą uwagę na proces powstawania inwestycji od projektu poprzez przetarg do montażu. W trakcie trwania konferencji zaprezentowane będą opisy urządzeń przyjętych w projekcie tak, by były one zgodne z wymogami przetargów i umożliwiały na równych prawach startowanie wszystkich podwykonawców.

Konferencja z cyklu Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Efektywność i bezpieczeństwo instalacji, przyniesie odpowiedź jak interpretować prawo o zamówieniach publicznych; co komu przysługuje; co zrobić by efektywne systemy klimatyzacyjne miały prawo zostać zamontowane w budynku, itp.

Pokazane zostaną możliwości i sposoby ograniczania zużycia energii przez agregaty chłodnicze w świetle zagadnienia źródła zimna od strony wymagań klimatyzacji, a więc uzdatniania powietrza w kierunku funkcji i parametrów pracy agregatu do chłodzenia cieczy.

źródło i zdjęcie: chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Nie przeocz w tym miesiącu