Kalendarium

13.12
Wtorek

Szkolenie - Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych

Termin: 13.12.2011Miejsce: Niwy k. Bydgoszczy 

Termin: 13 grudnia 2011 r.
Miejsce: Niwy k. Bydgoszczy
Informacje dodatkowe: Osoby, które wezmą udział w szkoleniu Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych i zdadzą Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny otrzymają wymagane Uprawnienia Elektroenergetyczne.

Szkolenie Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych przeznaczone jest dla osób:

  • pracujących w zawodzie Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych i Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych.
  • osób posiadających praktykę w zawodach o profilu mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym.
  • absolwentów szkół zawodowych i techników o profilu: mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym, elektronicznym - bez praktyki.

Celem szkolenia Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych, jest uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych - po zdanym egzaminie - przez osoby posiadające minimum roczną praktykę w zawodzie Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych lub Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych. Każdy z jego uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Tematyka szkolenia Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych:

  • Podstawy chłodnictwa.
  • Urządzenia chłodnicze. Elementy automatyki chłodniczej.
  • Elektromechanika chłodnicza.
  • Automatyka i sterowanie pracą urządzeń chłodniczych.
  • Montaż i obsługa urządzeń chłodniczych.
  • Eksploatacja i konserwacja oraz naprawy urządzeń chłodniczych.

Szkolenie zaplanowano na 8 godz. lekcyjnych - 1 dzień. Po zakończeniu przewidziany jest Państwowy Egzamin Kwalifikacyjny.

źródło i zdjęcie: trepka.com.pl

Nie przeocz w tym miesiącu