Kalendarium

12.12
Poniedziałek

Forum Polska Efektywna Energetycznie

Termin: 12.12.2011Miejsce: Poznań 

Termin: 12 grudnia 2011 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe: Forum Polska Efektywna Energetycznie to cykl pięciu konferencji. Kampania Forum Polska Efektywna Energetycznie dedykowana jest samorządom, przedsiębiorstwom komunalnym, dostawcom mediów energetycznych. Adresowana jest zarówno dla dużych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.

Zakres tematyczny cyklu konferencji Polska Efektywna Energetycznie:

 • Efektywność energetyczna w Polsce i w Europie:
 1. Poziom efektywności energetycznej w Polsce na tle innych krajów UE.
 2. Cele regulacji unijnych. Skutki ich wdrożenia dla gospodarki i firm.
 3. Gdzie tkwią rezerwy? Efektywność i oszczędzanie energii polską odpowiedzią na wyzwania polityki ochrony klimatu.
 4. Krajowe rozwiązania prawne wspierające efektywność energetyczną. Ustawa o efektywności energetycznej. System tzw. białych certyfikatów.
 • Efektywność energetyczna - dobre praktyki w polskich realiach:
 1. Budownictwo. Możliwości zwiększenia efektywności na etapie projektowania, realizacji (materiały, technologie, proces inwestycyjny). Polskie i europejskie normy dotyczące efektywności energetycznej w budynkach.
 2. Sektor publiczny - przykłady systemowego podejścia do oszczędzania energii. Programy proefektywnościowe w polskich miastach (firmach komunalnych, instytucjach samorządowych itp).
 3. Wielki przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań efektywności energetycznej. Jeden cel - różne możliwości i modele działania.
 • Narzędzia pomagające zwiększać efektywność energetyczną:
 1. Możliwości zewnętrznego finansowania projektów (fundusze unijne, Narodowy i Wojewódzkie FOŚiGW, oferta kredytowa banków).
 2. Audyt energetyczny - luksus czy konieczność?
 3. Certyfikacja energetyczna w świetle przepisów i praktyki.
 4. Rynek energii i prawo wyboru dostawcy a efektywność.

Udział w Forum Polska Efektywna Energetycznie jest bezpłatny, jednym warunkiem jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny tutaj.

źródło i zdjęcie: wnp.pl

Nie przeocz w tym miesiącu