Kalendarium

12.12
Poniedziałek

Warsztaty - Prawo energetyczne w działalności przedsiębiorstw elektroenergetycznych

Termin: 12.12.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 12 - 13 grudnia 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Celem warsztatów - Prawo energetyczne w działalności przedsiębiorstw elektroenergetycznych jest przybliżenie uczestnikom regulacji wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych, uwzględniające dotychczasowe doświadczenia wynikające z prawa energetycznego oraz kierunki rozwoju regulacji prawnych kształtujących rynek elektroenergetyczny.

Podczas warsztatów - Prawo energetyczne w działalności przedsiębiorstw elektroenergetycznych omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • podstawowe regulacje prawne i planowane zmiany: ustawa o ochronie odbiorców wrażliwych, prawo energetyczne, ustawa o OZE;
 • przedsiębiorstwa energetyczne (wytwórcy, przedsiębiorstwa sieciowe, operatorzy systemów, sprzedawcy z urzędu) oraz pozostali użytkownicy systemu; podstawowe pojęcia;
 • prowadzenie działalności w sektorze energetycznym: koncesje, zezwolenia, obowiązki;
 • rola i kompetencje regulatorów rynku; regulatory a sądy powszechne;
 • taryfy, zasady kształtowania taryf, proces ich zatwierdzania i wprowadzanie do stosowania;
 • niezależność i obowiązki operatorów systemów; relacja OSP - OSD - właściciele sieci; znaczenie i rola Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci i Programów Zgodności;
 • plany rozwoju sieci elektroenergetyczne i ich znaczenie; współpraca z samorządem; oświetlenie uliczne;
 • inwestycje sieciowe; prawo do gruntu pod inwestycje; korytarze przesyłowe; służebność przesyłu;
 • systemy wsparcia energetyki odnawialnej i skojarzonej oraz wytwarzania biogazu; prosumenci; system wsparcia efektywności energetycznej;
 • ochrona odbiorców wrażliwych; inteligentne sieci;
 • relacje pomiędzy przedsiębiorstwami sieciowymi, sprzedawcą a odbiorcą energii elektrycznej; zasada TPA; proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej; NPE; zasady odpowiedzialności;
 • umowy stosowane w sektorze elektroenergetycznym z uwzględnieniem specyfiki grup odbiorców lub kontrahentów, sposobu zabezpieczenia interesu przedsiębiorstw energetycznych oraz prognozowanych zmian.

Więcej informacji na temat warsztatów na stronie internetowej organizatora: idwe.pl

źródło i zdjęcie: idwe.pl

Nie przeocz w tym miesiącu