Kalendarium

09.12
Czwartek

Szkolenie dla operatorów oczyszczalni ścieków z biologicznym usuwaniem związków biogennych

Termin: 09.12.2010Miejsce: Kraków 

Termin: 09-10.12.2010 roku
Miejsce: Kraków
Informacje dodatkowe:

Program
Współpraca sieć kanalizacyjna - oczyszczalnia. Co i jak mierzyć. Oczyszczanie wstępne: kraty i skratki, piaskowniki.
Sedymentacja wstępna, wspomaganie chemiczne pracy osadnika. Sedymentacja wtórna biomasy: czy to jest to samo co w osadniku wstępnym?
Zasady oczyszczania biologicznego: bakterie i pierwotniaki, "złe" i "dobre" bakterie.
Problem pienienia i puchnięcia osadu.
Układy osadu czynnego: układ przepływowy, układ SBR.
Parametry kontroli procesu osadu czynnego: wiek osadu, recyrkulacja osadu, warstwa osadu w osadniku, ilość osadu nadmiernego, ilość powietrza w KOCz.
Usuwanie azotu: nitryfikacja i denitryfikacja. Usuwanie fosforu. Połączenie procesów biologicznego usuwania azotu i fosforu.
Eksploatacja procesów biologicznego usuwania azotu i fosforu. Sposoby i metody przeróbki osadów. Czynniki wpływające na wybór procesu przeróbki osadów.
Procesy przeróbki osadów - co może operator. Stabilizacja, higienizacja, odwadnianie i zagospodarowanie osadów.

źródło: wodkaneko.pl