Kalendarium

08.12
Środa

Konferencja "Przyszłość energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i Europie"

Termin: 08.12.2010Miejsce: Warszawa 

Termin: 8.12.2010 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Gościem specjalnym konferencji "Przyszłość energii na terenach niezurbanizowanych w Polsce i Europie" będzie Günter Verheugen - Komisarz Unii Europejskiej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości w latach 2004-2009. Wśród zaproszonych osób znajdą się także przedstawiciele zarządów czołowych polskich przedsiębiorstw energetycznych przedstawiciele rządu, administracji publicznej i samorządów.

Zakres tematyczny konferencji:

  • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku w odniesieniu do terenów niezurbanizowanych
  • Wyzwania stojące przed polityką klimatyczną UE w odniesieniu do terenów pozamiejskich
  • Rozwój regionów a kwestie efektywnej energetyki na terenach niezurbanizowanych
  • Bariery i wyzwania legislacyjne dotyczące efektywnej energetyki, mikrokogeneracji, generacji rozproszonej
  • Mikrokogeneracja, jako jeden z elementów budowy systemu bezpieczeństwa energetycznego
  • Mikrokogeneracja a "żółte" certyfikaty
  • Miejsce gazu płynnego w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku
  • Komplementarność OZE i gazu płynnego w budowie systemu efektywnych źródeł energii
  • Przyszłość gazu płynnego (LPG) jako efektywnego i przyjaznego środowisku źródła energii.

źródło i zdjęcie: wnp.pl