Kalendarium

08.12
Środa

Konferencja "Energetyczne aspekty gospodarki wodno-ściekowej i osadowej"

Termin: 08.12.2010Miejsce: Beskid Śląski 

Termin: 8-10 grudnia 2010r.
Miejsce: Beskid Śląski
Informacje dodatkowe:

IV Konferencja naukowo-techniczna nt.:
Energetyczne aspekty gospodarki wodno-ściekowej i osadowej

Tematyka konferencji:
Celem konferencji jest prezentacja i ocena krajowych oraz zagranicznych osiągnięć i doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień tematycznych:
- Energochłonność zaopatrzenia w wodę: sieci wodociągowe, pompownie wodociągowe, urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania wód popłucznych,
- Energochłonność systemów kanalizacji: kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa, pompownie i tłocznie ścieków,
- Energochłonność procesów oczyszczania ścieków: urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków, systemy biologicznego oczyszczania ścieków, wpływ systemów sterowania na energochłonność oczyszczania ścieków,
- Energochłonność procesów przeróbki osadów: zagęszczanie i odwadnianie osadów ściekowych, termiczne metody przeróbki osadów, metody stabilizacji,
- Możliwość pozyskania energii w oczyszczalniach ścieków: beztlenowe metody oczyszczania ścieków przemysłowych, produkcja biogazu, pompy ciepła, spopielanie osadów.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowisk naukowych, projektantów, wykonawców i producentów urządzeń oraz eksploatatorów ww. obiektów.

źródło: wodkaneko.pl
zdjęcie: www.ekopartner.com.pl