Kalendarium

20.12
Poniedziałek

VI Międzynarodowa Konferencja "POWER RING 2010"

Termin: 20.12.2010Miejsce: Warszawa 
Termin: 20.12.2010 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Pierwsza sesja poświęcona jest mechanizmom i prawom rządzącym regionalnym rynkiem energetycznym. Poruszone zostaną tematy związane z bezpieczeństwem dostaw i planowaniem strategicznym, monitoringiem i integracją rynku oraz możliwymi fuzjami i przejęciami.

Następnie, w kontekście systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, omówiona zostanie problematyka planowania systemu operacyjnego, rozdzielności działalności dystrybucyjnej oraz połączeń transgranicznych i związanych z nimi handlem oraz taryfami.

Trzecią część konferencji POWER RING 2010 jest poświęcona odnawialnym źródłom energii, inteligentnym systemom elektroenergetycznym oraz kwestiom związanym z rynkiem gazowym. Wierzymy, że uda nam się znaleźć odpowiedzi na pytania o wpływ niskoemisyjnych, rozproszonych źródeł energii na sieci przesyłowe i bezpieczeństwo dostaw. Dodatkowo porozmawiamy o rzeczywistych kosztach rozwoju najnowszych technologii oraz możliwościach ich integracji z obecnym systemem energetycznym.

Konferencja zakończy się panelem dyskusyjnym, na który zaprosimy wszystkich prelegentów polskich i zagranicznych oraz uczestników. Dyskusja poświęcona będzie europejskim regulacjom rynkowym, funkcjonującym zachętom dla inwestorów, międzynarodowej koordynacji i współpracy na rynku energetycznym oraz przyszłym inwestycjom w infrastrukturze oraz wizjonerskim pomysłom na nowoczesne systemy energetyczne.

źródło: wnp.pl