Kalendarium

14.12
Wtorek

Szkolenie dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych

Termin: 14.12.2010Miejsce: Gdańsk 

Termin: 14-15.12.2010 r.
Miejsce: Gdańsk
Informacje dodatkowe: Modułowy system szkoleń® - Świadectwo Kwalifikacji. Regulamin uzyskania Świadectwa Kwalifikacji z podstawy techniki chłodniczej:

1. Świadectwo Kwalifikacji wydaje Krajowe Forum Chłodnictwa w Warszawie.

2. Świadectwo Kwalifikacji w zakresie danego modułu jest elementem Modułowego systemu szkoleń®. System ten umożliwia na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie uzyskanie Certyfikatu Kompetencji w dziedzinie chłodnictwa.

3. Świadectwo Kwalifikacji z jest dokumentem potwierdzającym wymagania kwalifikacyjne w zakresie dotyczącym danego Modułu stanowiącego element Modułowego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa.

4. Świadectwo Kwalifikacji Krajowego Forum Chłodnictwa w zakresie Modułu może uzyskać osoba, która:

Opcja 1

  • odbyła szkolenie w zakresie Modułu w jednym z Centrów Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa, potwierdzone stosownym dokumentem,
  • legitymuje się udokumentowaną co najmniej roczną praktyką zawodową w branży chłodniczej,
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin.

Opcja 2

  • legitymuje się udokumentowaną co najmniej dwuletnią praktyką zawodową w branży chłodniczej,
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin.

5. Istnieje możliwość jednoczesnego zdawania egzaminu w zakresie kilku Modułów, jak również organizowania przez Centra Szkoleń i Certyfikacji form szkoleniowych łączących szkolenia w zakresie kilku Modułów. Szczegółowe warunki w tym zakresie ustala lokalne Centrum Szkoleń i Certyfikacji.

6. Świadectwo Kwalifikacji jest ważne przez okres 5 lat od daty certyfikacji podanej na świadectwie. Po upływie tego okresu jego posiadacz zobowiązany jest do odnowienia świadectwa zgodnie z przyjętą procedurą w tym zakresie.

7. Krajowe Forum Chłodnictwa posiada prawo unieważnienia Świadectwa Kwalifikacji w przypadku potwierdzenia dowodów nieetycznego postępowania osoby posiadającej certyfikat w rozumieniu "Branżowego kodeksu etycznego Krajowego Forum Chłodnictwa dla przedsiębiorstw sektora chłodniczego".

źródło i zdjęcie: wentylacja.pl