Kalendarium

13.12
Poniedziałek

Szkolenie "Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach niskiego napięcia - edycja dla monterów"

Termin: 13.12.2010Miejsce: Niepołomice 

Termin: 13-14.12.2010 r.
Miejsce: Niepołomice
Informacje dodatkowe
: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr inż. Witold Jabłoński, dr inż. Lech Danielski.

Program szkolenia:

  • Podziały sieci niskiego napięcia w zależności od liczby przewodów i zastosowanych system uziemień
  • Oznaczenia identyfikacyjne przewodów, zacisków urządzeń elektrycznych, wskaźników i przycisków
  • Stopnie ochrony IP
  • Klasy ochronności urządzeń elektrycznych
  • Czynniki wpływające na stopień zagrożenia porażeniowego
  • Struktura i rodzaje ochrony przeciwporażeniowej w nowych norma PN-EN i PN-HD
  • Wymagania zawarte w nowych normach PN-HD i PN-EN stawiane ochronie przeciwporażeniowej w instalacjach eksploatowanych w normalnych warunkach zagrożenia porażeniowego
  • Wymagania stawiane w normach PN-HD ochronie przeciwporażeniowej przy zwiększonym zagrożeniu porażeniowym na przykładzie instalacji elektrycznych w pomieszczeniach z wannami i/lub natryskami.

źródło: energetyka.xtech.pl