Kalendarium

15.11
Piątek

Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe - Nowe regulacje prawne

Termin: 15.11.2013Miejsce: Poznań 

Termin: 15 listopada 2013 r.
Miejsce: Poznań
Dodatkowe informacje:

Szkolenie "Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe - Nowe regulacje prawne" skierowane jest do Kierowników i Pracowników działów zajmujących się przeprowadzaniem inwestycji przyłączeniowych i zarządzających majątkiem sieciowym oraz podejmujących czynności w zakresie wysuwanych roszczeń właścicieli gruntów związanych z posadowieniem urządzeń energetycznych.

Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe - Nowe regulacje prawne: program szkolenia

  1. Najnowsze regulacje (oraz projekty nowelizacji) prawa cywilnego w zakresie służebności przesyłu
  2. Możliwość bieżącego, wszechstronnego; zastosowania części; zapisów; najnowszego projektu ustawy o korytarzach przesyłowych w procesie negocjacyjnym dotyczącym inwestycji i zaszłości
  3. Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu - równoważenie interesów właścicieli gruntów oraz przedsiębiorstw sieciowych
  4. Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie
  5. Aspekty ustalania faktycznego wynagrodzenie za ustanowienie służebności w płaszczyźnie interesów właścicieli urządzeń i gruntów
  6. Umiejętność właściwej analizy operatów sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych
  7. Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji przy braku zgody właściciela nieruchomości
  8. Możliwe sposoby działania w sytuacji braku właściwej regulacji stanu prawnego nieruchomości przez które ma przebiegać inwestycja sieciowa
  9. Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot m.in.: współwłasności ułamkowej albo ustawowej
  10. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem służebności przesyłu

Więcej informacji o warsztatach:

Rejestracja na warsztaty: http://www.progressgroup.pl/formularz-zapisu/view/form.html

źródło: Progress Group