Kalendarium

08.11
Wtorek

V Konferencja Techniczna

Termin: 08.11.2011Miejsce: Zegrze 

Termin: 8 - 9 listopada 2011 r.
Miejsce: Zegrze
Informacje dodatkowe: V Konferencja Techniczna zgromadzi przedstawicieli kierownictw oraz kadry technicznej i eksploatacyjnej przedsiębiorstw ciepłowniczych, elektrociepłowni, ciepłowni, nauki polskiej oraz firm współpracujących z ciepłownictwem.

Planowany program merytoryczny V Konferencji Technicznej:

 • I Sesja - Jak eksploatować i modernizować sieci cieplne przesyłowe i dystrybucyjne oraz węzły cieplne aby poprawić efektywność przesyłania i dystrybucji ciepła. Możliwości poprawy efektywności energetycznej w miejskich systemach ciepłowniczych, propozycje rozwiązań.
 1. Dr Małgorzata Kwestarz - Politechnika Warszawska Działania ukierunkowane na poprawę efektywności przesyłania i dystrybucji ciepła podejmowane przez MPEC SA w Krakowie - efekty dotychczasowe i plany rozwojowe.
 2. Zdzisława Głód - Prezes Zarządu, MPEC Kraków Jak eksploatować i modernizować sieci ciepłownicze oraz węzły cieplne w celu poprawy efektywności przesyłania i dystrybucji ciepła na przykładzie Dalkii Łódź.
 3. Wiesław Adamski - Dyrektor Sieci Ciepłowniczej, Dalkia Łódź Zagadnienia modernizacji sieci ciepłowniczych dla poprawy efektywności energetycznej w kontekście ustawy o efektywności energetycznej, zagadnienia efektywności sieci ciepłowniczych w procesie eksploatacji.
 4. Paweł Okapa - Wiceprezes Zarządu, LPEC Lublin Program modernizacji przesyłu i dystrybucji ciepła realizowany w MPEC Tarnów.
 5. Tadeusz Sieńczak - Wiceprezes Zarządu, MPEC Tarnów.
 • II Sesja - Jak poprawić efektywność wytwarzania ciepła w źródłach węglowych, efektywność zastosowania technologii kogeneracyjnych, trigeneracyjnych oraz źródeł ciepła na paliwa odnawialne i odpady. Możliwości poprawy efektywności wytwarzania ciepła w istniejących źródłach węglowych.
 1. Prof. Andrzej Szlęk - Politechnika Śląska Metody poprawy efektywności energetycznej źródeł ciepła w systemach ciepłowniczych z zastosowaniem trigeneracji.
 2. Dr Marian Rubik - Politechnika Warszawska Warunki dostawy gazu dla ciepłownictwa, zawieranie umów na dostawę gazu do gazowych źródeł ciepła.
 3. Artur Bieliński - Dyrektor Departamentu Obrotu Gazem, PGNiG Warszawa Wykorzystanie biomasy i odpadów do wytwarzania ciepła dla miejskich systemów ciepłowniczych, przykłady rozwiązań technologicznych.
 4. Józef Neterowicz - Prezes Zarządu Radscan Intervex Polska Kogeneracja gazowa jako sposób na poprawę efektywności energetycznej wytwarzania ciepła, przykładowe instalacje i wdrożenia.
 5. Norbert Grudzień - Członek Zarządu, Polenergia Kogeneracja Warszawa Skojarzone wytwarzanie ciepła w EC na muły węglowe i biomasę, organizacja projektu, rozwiązania technologiczne.
 6. Marek Martyn - Prezes Zarządu, Łęczyńska Energetyka Bogdanka.

Tematyka V Konferencji Technicznej obejmuje zagadnienia poprawy efektywności energetycznej w wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła w kontekście wdrażania dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie organizatora: igcp.org.pl

źródło i zdjęcie: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Nie przeocz w tym miesiącu