Kalendarium

07.11
Poniedziałek

Efektywność energetyczna i białe certyfikaty. Nowe możliwości inwestycyjne i obowiązki dla przedsiębiorstw energetycznych

Termin: 07.11.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 7 listopada 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Tematem podstawowym seminarium "Efektywność energetyczna i białe certyfikaty. Nowe możliwości inwestycyjne i obowiązki dla przedsiębiorstw energetycznych" jest system świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów, jako metody dofinansowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Omawiana jest procedura wydawania i umarzania świadectw efektywności energetycznej oraz inne istotne zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w tym nakładanie kar tytułem nieprzestrzegania właściwych przepisów. Poszczególne zagadnienia są zobrazowane stosownymi przykładami praktycznymi.

Seminarium "Efektywność energetyczna i białe certyfikaty. Nowe możliwości inwestycyjne i obowiązki dla przedsiębiorstw energetycznych" skierowane jest do kadry zarządzającej oraz pracowników odpowiedzialnych za rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną sektora wytwórczego energii elektrycznej i ciepła (elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, kotłowni lokalnych). Uczestniczyć mogą przedstawiciele przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem, dystrybucją lub obrotem energią elektryczną, ciepłem i gazem, jak również przedstawiciele firm doradczych, consultingowych typu ESCo zajmujący się obsługą sektora energetycznego i budowlanego.

Program seminarium "Efektywność energetyczna i białe certyfikaty. Nowe możliwości inwestycyjne i obowiązki dla przedsiębiorstw energetycznych":

 1. System świadectw pochodzenia efektywności energetycznej (białych certyfikatów):
 2. - podstawa prawna wsparcia efektywności energetycznej,
  - krajowy cel w zakresie efektywności energetycznej,
  - system białych certyfikatów sposobem na osiągnięcie celu,
  - elementy wspólne z systemami wsparcia źródeł odnawialnych i kogeneracji,
  - zarys ogólny i złożoności systemu,
 3. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:
 4. - kategorie przedsięwzięć,
  - rodzaje przedsięwzięć,
  - warunki dla przedsięwzięcia uczestniczącego w przetargu,
  - tryb przetargu jako sposób wyboru przedsięwzięć,
  - deklaracja przetargowa i efekt energetyczny jako kryterium,
 5. Przychód z białych certyfikatów elementem bilansu ekonomicznego przedsięwzięcia,
 6. Podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku dotyczącego efektywności energetycznej:
 7. - uzyskanie i umorzenie świadectw efektywności energetycznej,
  - opłata zastępcza,
 8. Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
 9. - powołanie komisji kwalifikacyjnych,
  - rejestr audytorów,
  - organizacja i rozstrzygniecie przetargu,
  - wydawanie białych certyfikatów,
  - kontrola obowiązku umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia stosownej opłaty zastępczej,
  - kontrola efektu energetycznego zrealizowanych przedsięwzięć,
  - nakładanie kar pieniężnych,
 10. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej,
 11. Audytorzy energetyczni zasady wyboru i współpracy,
 12. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników.

Więcej informacji na temat seminarium na stronie organizatora: akademiadashofera.pl

źródło i zdjęcie: akademiadashofera.pl

Nie przeocz w tym miesiącu