Kalendarium

04.11
Piątek

Warsztaty Energetyki Wiatrowej "Energetyka wiatrowa w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym"

Termin: 04.11.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 4 listopada 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Organizatorzy chcą pokazać, że dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii można wzmocnić i poprawić stan sieci elektroenergetycznej dając operatorom możliwości reagowania na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii przy zachowaniu wysokiego poziomu niezawodności działania sieci.

Partnerem warsztatów jest Project TWENTIES, którego przedstawiciele dzielić będą się swoimi doświadczeniami z zakresu eksploatacji sieci elektroenergetycznej z dużą ilością energii dostarczanej przez źródła wiatrowe, sterowania napięciem farm wiatrowych i bilansowania generacji wiatrowej w systemie.

Zakres tematyczny Warsztatów Energetyki Wiatrowej "Energetyka wiatrowa w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym":

 • Europejski projekt "TWENTIES" - Eksploatacja sieci przesyłowej z dużą ilością energii z wiatru i innych odnawialnych źródeł energii przy pomocy nowoczesnych narzędzi i zintegrowanych rozwiązań energetycznych.
 • Doświadczenia europejskie w zakresie przyłączania i prowadzenia ruchu sieci elektroenergetycznej z dużą ilością energii z farm wiatrowych.
 • Grupowanie farm wiatrowych w wirtualne elektrownie w celu zwiększania stopnia kontroli nad zagregowaną energetyką wiatrową w celu zapewnienia optymalnego działania systemu elektroenergetycznego.
 • Centrum Sterowania Odnawialnymi Źródłami Energii - sposób na maksymalizację ilości wytwarzanej energii.
 • Integracja energetyki wiatrowej w niemieckiej sieci przesyłowej.
 • Wpływ energetyki wiatrowej na działanie sieci elektroenergetycznej.
 • SYSERWIND - demonstracja w ramach Projektu TWENTIES: Sterowanie napięciem farm wiatrowych i bilansowanie generacji wiatrowej w systemie.
 • Maksymalny udział energetyki wiatrowej w systemie.
 • Kontrola napięcia turbiny wiatrowej - poprawa napięcia w sieci.
 • Możliwości finansowania rozbudowy sieci z funduszy NFOŚiGW.
 • Przewidywanie produkcji z energii wiatru - różne narzędzia prognostyczne w centrach dyspozycji operatorów (prognozowanie krótko- i długoterminowe).
 • Energetyka wiatrowa w Polsce - wybrane problemy oddziaływania zmienności generacji wiatrowej na system elektroenergetyczny.
 • Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej na farmach wiatrowych. Zalety i wady rozwiązań na poszczególnych poziomach napięć (SN i WN). Wpływ kompensacji na warunki napięciowe systemu.

Szczegółowy program warsztatów znajduje się tutaj.

źródło i zdjęcie: wew2011.psew.pl

Nie przeocz w tym miesiącu