Kalendarium

03.11
Czwartek

XIII Forum Energetyki Wiatrowej

Termin: 03.11.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 3 listopada 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Forum Energetyki Wiatrowej - konsultacje ustawy o OZE "Wspólnie kształtujemy ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii" - pod takim hasłem, już 3 listopada br. w czasie Forum Energetyki Wiatrowej będą prowadzone rozmowy na temat najważniejszego aktu prawnego dla przyszłości zielonej energii.

To spotkanie będzie kluczowym elementem wymaganych procedurą legislacyjną konsultacji społecznych. Ustawa powstaje juz wiele miesięcy budząc różne emocje w środowisku. Tegoroczny temat forum jest szczególnie ważny, bo nie wiadomo, czy w związku z wyborami do parlamentu i zmianą rządu, czas na uzgodnienia merytoryczne ustawy będzie wystarczający.

Forum Energetyki Wiatrowej jest od początku swojego istnienia, największym w kraju spotkaniem branży związanej z energetyką wiatrową i stanowi platformę wymiany poglądów pomiędzy uczestnikami rynku energetyki wiatrowej a przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Forum Energetyki Wiatrowej i wnioski ze spotkania są ważnym elementem konsultacji społecznych i merytorycznych dotyczących najważniejszych aktów prawnych regulujących rozwój i funkcjonowanie OZE.

źródło i zdjęcie: few2011.psew.pl

Nie przeocz w tym miesiącu