Kalendarium

22.11
Wtorek

XXIII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO

Termin: 22.11.2011Miejsce: Poznań 

Termin: 22 - 25 listopada 2011 r.
Miejsce: Poznań
Informacje dodatkowe: Udział w targach zgłosili krajowi i zagraniczni liderzy branż reprezentowanych już na targach POLEKO. Tematem przewodnim XXIII Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, wskazanym przez Ministra Środowiska jest "Resource efficiency - efektywne wykorzystywanie zasobów".

Podobnie jak w latach poprzednich ekspozycję uatrakcyjnią oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych. Wszechstronny program wydarzeń będzie szansą na zdobycie wiedzy i wymianę doświadczeń.

XXIII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO to doskonała platforma spotkań specjalistów z branży ochrony środowiska z Polski i zagranicy. Są też miejscem promocji innowacyjnych rozwiązań z tej dziedziny. Bogata ekspozycja obejmuje odrębne sektory tematyczne:

 • woda, ścieki;
 • odpady, recykling;
 • energia, energia odnawialna;
 • powietrze, hałas, wibracje;
 • zmiany klimatu;
 • rewitalizacja, rekultywacja;
 • budownictwo komunalne i energetyczne;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa;
 • systemy zabezpieczeń środowiska naturalnego;
 • ochrona przeciwpowodziowa;
 • doradztwo i instytucje ochrony środowiska;
 • edukacja ekologiczna.

W ramach XXIII Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, podobnie jak w roku ubiegłym, funkcjonować będą cztery salony: Salon Czystej Energii, Salon Recyklingu, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Salon Nauki dla Środowiska.

Do odwiedzania targów zaproszeni są specjaliści reprezentujący:

 • samorządy - burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, wydziały ochrony środowiska i gospodarki komunalnej;
 • zakłady utylizujące, składujące i przetwarzające odpady;
 • oczyszczalnie ścieków, zakłady wodno-kanalizacyjne, zarządy melioracji;
 • zakłady energetyczne, elektrociepłownie, elektrownie;
 • zakłady przemysłowe (w tym: górnictwo, hutnictwo, zakłady chemiczne, ceramiczne, papiernicze, browary, sieci handlowe);
 • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej;
 • zakłady utrzymania zieleni;
 • zarządy dróg, zieleni miejskiej;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • biura projektowe.

Odwiedzający XXIII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO zapoznają się z najnowocześniejszymi maszynami, urządzeniami i technologiami z zakresu ochrony środowiska. Będą mogli wziąć udział w bogatym programie wydarzeń. POLEKO to nie tylko targi produktów czy eko-rozwiązań, ale również targi wiedzy i wymiany doświadczeń.

Więcej informacji na temat targów na stronie internetowej organizatora: poleko.mtp.pl.

źródło i zdjęcie: poleko.mtp.pl

Nie przeocz w tym miesiącu